Řízení projektů v čase

CADKON+ DMS poskytuje nástroje pro řízení projektů v čase. Každému projektu je možné přiřadit délku projektu, časovou náročnost, nastavit počet dokumentů k odevzdání, závislosti na jiných projektech a přiřadit práci zvoleným uživatelům nebo týmům. Práci na jednotlivých projektech je možné automaticky generovat do kalendáře. Průběh projektů v čase lze sledovat v interaktivním gantově grafu.

Já jsem popis obrázku

Nastavení parametrů projektu

Každému projektu je nutné přiřadit termíny začátku práce a konce práce na projektu. Dále je možné nastavit časovou náročnost projektu (přiřadit hodiny projektu) a varování (upozornění) před koncem projektu formou notifikací nebo mailu. V případě, že je projekt časově závislý na jiném projektu, je možné nastavit různé typy časových závislostí.  Dále je možné nastavit počet dokumentů (souborů) k odevzdání.Zobrazení projektů v čase

Projekty je možné zobrazit v interaktivním gantově grafu. V grafu je znázorněn začátek a konec projektu, závislosti jednotlivých projektů, aktuální stav projektu (kolik procent je zpracováno) a kolik dokumentů již bylo schváleno.


Já jsem popis obrázku