Tworzenie zestawień i opisów w programie CADKON+

Elementy konstrukcyjne użyte w projekcie można spozycjonować i następnie wygenerować tabelę zestawczą zawierającą odpowiednie informacje. Wystarczy kilka kliknięć, aby stworzyć opis pomieszczenia czy warstw posadzki dla wybranego pokoju.Já jsem popis obrázkuZestawienie okuć w programie MS Excel.

Niestandardowe tabele otoczek.

Zestawienie elementów konstrukcyjnych

CADKON umożliwia tworzenie zestawień drzwi, okien, wod-kan, ślusarki itp. na podstawie informacji pochodzących z „baniek” opisów używanych do opisywania tych elementów na rysunkach. Ważnym narzędziem jest menedżer pozycji pozwalający na uporanie się problemem częstych zmian narzuconych przez inwestora, czy też projektanta, które to zmiany mogą mieć znaczący wpływ na finalne zestawienie i numerację elementów konstrukcyjnych. Zestawienia te są zawarte w rysunku, a nie w zewnętrznych plikach. Pliki wysyłany do zewnętrznego formatu, na przykład MS Excel może być wygenerowany w ostatniej fazie projektu.Tabele zestawień deklarowane przez użytkownika dla otoczek w CADKON+ ARCHITECTURE oferują one dostosowaną do potrzeb użytkownika tabele zawierające elementy zestawieniowe z otoczek. Funkcja ta posiada szybką aktualizację tabel.

Tabele są przewidziane pod wymagania klienta i pozwalają tworzyć szybko listę typów produktów. CADKON umożliwia klientowi tworzenie takich zestawień o różnych formatach dla różnych typów produktów, takich jak stolarka, elementy żelazne, wodociągowe, plastyki itp.

VIDEO UKÁZKA

Opisy obszarów i pomieszczeń

Można odjąć powierzchnię pokoju od całej powierzchni kondygnacji poprzez proste wskazanie punktu wewnętrznego. Dodatkowo obwód obszaru pomieszczenia jest odejmowany od całości obwodu, a w momencie stworzenia opisu odpowiednie informacje są dodawane do niego automatycznie.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Zestawienie powierzchni dla pomieszczeń na rysunku.

Já jsem popis obrázku

Legenda oznaczeń przebiegów sieci dla rysunku sytuacji.

Dodatkowe tabele i legendy

Można tworzyć dodatkowe tabele dla nadproży, elementów stropów, płytek i elementów żelbetowych, jak również punktów charakterystycznych i bloków. Program pozwala na tworzenie legend opisów sieci na rysunkach sytuacyjnych, jak również dopasowywanie tabel zestawczych i ich zawartości do indywidualnych potrzeb.

VIDEO UKÁZKA