Wykorzystanie bogatych bibliotek

Dostęp do bibliotek zawierających rozwiązania producentów oraz elementów powszechnie używanych daje pozwala zwiększyć wydajność i tempo tworzenia rysunków. Możliwość zapisania stworzonych rozwiązań konstrukcyjnych do użycia w innych projektach jest dodatkową zaletą tego programu. Já jsem popis obrázku

Przykład wybranych bloków wyposażenia łazienek.

Biblioteka bloków

Częścią programu CADKON+ jest bogata biblioteka bloków zawierająca 2600 zewnętrznych i wewnętrznych elementów konstrukcyjnych, wyposażenia i innych. Większość tych bloków to nowa generacja bloków dynamicznych, co oznacza dużo większą wygodę w posługiwaniu się nimi. Elementy biblioteki są pogrupowane według kategorii, takich jak elementy konstrukcyjne, wyposażenie mieszkań, łazienek, biur, zieleń, transport itd.

VIDEO UKÁZKA

Biblioteka producentów

Obecnie CADKON+ zawiera elementy konstrukcyjne, wyposażenie itp. 39 producentów. Są to takie elementy jak nadproża, elementy stropów, okna połaciowe i wiele innych dostępnych bezpośrednio w trakcie tworzenia danego projektu.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Lista producentów, których produkty są zawarte w bibliotece CADKON+

Já jsem popis obrázku

Wybrane profile stalowe bblioteki oraz ich parametry modyfikowalne w trakcie wstawiania obiektu.

Biblioteka profili stalowych

Baza profili stalowych zawiera 3200 profili, gdzie każdy z nich posiada określone normowo parametry konstrukcyjne (osie, spawy…). Są tam dostępne powszechnie stosowane profile walcowane, cienkościenne, rury i pręty.

VIDEO UKÁZKA

Biblioteka znaków drogowych

Dostępna jest biblioteka znaków drogowych, w tym zarówno pionowych jak i poziomych. Istnieje możliwość stworzenia grupy na podstawie selekcji w bibliotece i taki zestaw może być wstawiony do rysunku. Wstawione znaki mogą być zestawione w postaci tabeli przedmiaru.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Tworzenie grupy znaków drogowych i wstawienie tego zestawu do dokumentacji rysunkowej.

Já jsem popis obrázku

Możliwość ustawienia dostępu do współdzielonych bibliotek.

Współdzielone biblioteki

Można współdzielić biblioteki poszczególnych elementów konstrukcji, stylu i zawartości ich opisów. Przykładowo, biblioteka nadproży wykorzystywanych przez jednego użytkownika w obrębie wybranej kondygnacji, może być wykorzystana przez innego użytkownika przy projekcie innej kondygnacji, czy nawet innego budynku.

VIDEO UKÁZKA