Wykorzystanie rzutów kondygnacji do tworzenia widoków i przekrojów

CADKON+ zawiera narzędzia pozwalające tworzyć pionowe przekroje oraz widoki w sposób efektywny wykorzystując informacje zawarte w rysukach rzutów poszczególnych kondygnacji.
Já jsem popis obrázku

Tworzenie przekrojów i widoków na bazie istniejących rzutów kondygnacji.

Przekrój pionowy i widok

Program tworzy przekroje wybranych ścian, otworów, nadproży i stropów, jak również widoki prezentujące otwory drzwiowe i okienne wraz z wypełnieniem i widocznymi krawędziami ścian. Możliwe jest generowanie przekrojów i widoków klatek schodowych, dachów i okien połaciowych. Można wykorzystywać rzuty kondygnacji do szybkiego tworzenia podstawowych przekrojów i widoków.

VIDEO UKÁZKA

Konstrukcja stropów

Tworząc rysunki konstrukcji stropów można wykorzystać gotowe rozwiązania biblioteczne, jak również utworzyć swe własne rozwiązanie bazując na istniejącym. Taki element może zostać przedstawiony w dokumentacji jako całość, jak również można go wykorzystać jako składową „układając” warstwę nośną, następnie izolacyjną itd. Istnie również możliwość tworzenia rysunkói) szczegółów.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Definicja i zapis rozwiązania konstrukcyjnego do biblioteki.

Já jsem popis obrázku

Biblioteka bloków dynamicznych wypełnienia otworów.

Bloki dynamiczne

Istnieje możliwość wyboru spośród wielu typów i rodzajów okien, drzwi, attyk, rynien w bogatej bibliotece blokówii) dynamicznych. Możliwość dynamicznej modyfikacji parametrów bloków znacząco skraca czas potrzebny do tworzenia dokumentacji. 

VIDEO UKÁZKA

Koty wysokościowe

Koty wysokościowe automatycznie odczytują wysokość na jakiej zostały umiejscowione, a dodatkowo uwzględniają położenie poziomu referencyjnego. Podczas zmiany geometrii konstrukcji wraz z położeniem kot wysokościowych dane wysokościowe są automatycznei aktualizowane.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Ustawienia parametrów kot wysokościowych.