Zintegrowany model 3D zbrojenia

Całe wstawiane zbrojenie ma odzwierciedlenie w modelu 3D, który służy jako podstawa do zobrazowania i oceny projektu. Pozwala to na jednoznaczną ocenę ilości użytego zbrojenia, a także wyświetlanie zbrojenia w przekrojach 2D. Zmiany wprowadzone w jednym przekroju są automatycznie odzwieciedlane we wszystkich innych przekrojach.


Já jsem popis obrázku

Model 3D zbrojenia

Kluczowym elementem w CADKON+ RC jest model zbrojenia. Podstawą modelu jest szalunek, który można utworzyć z przekrojów 2D (elementy CAD 2D) lub obiektów 3D (bryły ACIS). Program wstawia zbrojenie do modelu, które użytkownik wprowadza do szalunku.

Zbrojenie jest wstawiane w 2D na odpowiednich przekrojach lub widokach. Te przekroje 2D są ze sobą połączone, tworząc model przestrzenny 3D zbrojenia.

Zalety modelu

  • zmiany wprowadzone w jednym przekroju są automatycznie uwzględniane w kolejnym przekroju, którego dotyczy wstawiane zbrojenie
  • jednoznacza ocena ilościowa zastosowanego zbrojenia
  • nie jest konieczne powtórzenie zbrojenia, jeśli te same pręty mają być wyświetlane w większej liczbie przekrojów
  • jakiekolwiek inne przekroje zbrojenia można narysować w każdej chwili
  • wyświetlanie i kontrola zbrojenia w widoku przestrzennym


Já jsem popis obrázku

Já jsem popis obrázku

Szalunek z Revita - BIM

CADKON+ RC zawiera również rozszerzenie do programu Autodesk Revit, które pozwala eksportować z niego szalunek 3D i użwać go jako definicji kształtu do zbrojenia. Dzięki temu rozwiązaniu CADKON+ RC można łatwo wykorzystać do detalowania projektów opracowywanych w technologii BIM.