Stabilita a rýchlosť má svoje meno... CADKON+ 2021
Zistite koľko výhod táto verzia prináša.
CADKON+ ARCHITECTURE

Projektová dokumentácia stavebných konštrukcií.

CADKON+ ARCHITECTURE
CADKON+ MEP

Projektová dokumentácia profesií TZB.

CADKON+ MEP
CADKON+ RC

Projektová dokumentácia železobetónových konštrukcií.

CADKON+ RC
CADKON+ BASIC

Základná náhrada AutoCADu s podporou DWG formátu.

CADKON+ BASIC
CADKON+ DMS

Elektronická správa výkresov a dokumentov.

CADKON+ DMS
 • DWG formát - bezproblémová výmena dát s ostatnými CAD softwarmi
 • Funkcie a vzhľad sú rovnaké ako pri iných CAD programoch
 • Trvalá a sieťová licencia
 • Neustály vývoj a vylepšovanie/rozširovanie funkcií
 • Stabilné samostatné jadro (nepotrebujete už žiadny ďalší software!)
 • Profesionálna podpora od technikov s dlhoročnými skúsenosťami
 • Jednoduché ovládanie, jednoduchý na osvojenie
 • Vyrieši rutinné procesy
 • Odstraňuje chybovosť
 • Rešpektuje STN/ČSN a normové zvyklosti
 • Prezrite si prospekt o produktoch CADKON+
 • Profesne zameraný Architecture a MEP
 • NOVINKA - všetky profesie TZB v jednom module
 • Cenovo dostupný

Pre projektanta spracúvajúceho  dokumentáciu pre správne riadenie a pre potreby stavby, kde je ako finálny produkt požadovaný klasický „papierový“ výkres, je použitie CADKONu+ ARCHITECTURE praktickou voľbou.

Projekt Centrum NOVA s.r.o.

Ako hlavné výhody CADKONu+ by som vyzdvihol jeho profesnú zameranosť a známe pracovné prostredie, zhodné s AutoCADom. Nespornou výhodou CADKON+ je pre nás jeho cenová dostupnosť a existencia sieťových verzií, ktoré nám umožňujú výrazne flexibilnejšie využívanie licencií. Preto sme sa rozhodli nasadiť CADKON+ ako jednotnú CAD platformu naprieč všetkými diviziami našej spoločnosti.

Vít Strejček, technický námestník divízie 4, Subterra a.s.

Využitím CADKON+ MEP bola vo všetkých fázach projektu umožnená rychlejšia reakcia na požiadavky generálneho projektanta a investora pri koncepčných úpravách vrátane následného vyhotovenia „skutočného prevedenia stavby“ v profesii ZTI.

SANIT STUDIO s.r.o.

Porovnanie základných možností programov
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE a CADKON+ MEP.

CADKON+ BASIC
 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemných štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
Cena od 490,00 eur
CADKON+ ARCHITECTURE
 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov stav. prvkov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
CADKON+ MEP
 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
     
Vyššie uvedené produkty sú schopné naplno využívať CADKON+ DMS (Document Managemet System)
CADKON+ DMS
 • Centralizácia a zabezpečenie dát
 • Dáta na vlastnom severy alebo v cloude
 • Riadenie prístupu jednotlivých užívateľov
 • Integrácia vo Windows otvoriť/uložiť v dialógoch
 • Konfigurácia podľa individuálnych potrieb klientov
 • Komunikujte s partnermi
 • Prednastavená prípadne vlastná adresárová štruktúra
 • Životní cyklus dokumentov
 • Revízia dokumentov s automatickou zálohou
 • Prepisovanie projektových dát do dokumentov
 • Dokumentové typy
 • Adresárové typy
 • Vytváranie šablon z vlastných dokumentov
 • Definovateľné pohľady
 • Automatické pomenovanie podľa vlastných kritérií
Cena 737,00 eur
Cena 444,00 eur (pre majiteľov CADKON Active)
(ceny uvedené bez DPH)

O spoločnosti

Spoločnosť ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. je už viac ako 15 rokov zavedeným pojmom na slovenskom trhu a partnerom spoločnosti AB Studio Consulting+ Engineering s.r.o., ktorá vyvíja produktový rad CADKON. CADKON predstavuje osvedčené CAD riešenie pre projektovanie v stavebníctve. Stovky architektonických a projekčných kancelárií nasadilo CADKON pri projektovaní stavieb rôznej veľkosti, účelu a zamerania.

 • CADKON+ predstavuje preverené riešenie, ktoré rešpektuje naše normy a normové zvyklosti. Obsahuje vlastné integrované CAD jadro, takže užívateľ už nepotřebuje žiadne ďalšie softwarové vybavenie. CADKON+ sa naďalej vyvíja podľa potrieb praxe, v súčasnej dobe sú na trhu 4 moduly: BASIC ako základný CAD, ARCHITECTURE pre stavebné konštrukcie, MEP pre profesie TZB a DMS pre správu dokumentov.
 • CADKON+ zrýchľuje prácu na tvorbe projektovej dokumentácie a odbúráva rutinné procesy. Je otvorený pre prípadnú výmenu dát s ďalšími CAD produktami.

CADKON ponúkame tiež ako nadstavbu nad produkty AutoCAD.
Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na marketing.SLOVAKIA@graitec.com

Produktový prospekt CADKON+ k stiahnutiu v PDF (2.3 MB)

Zobraziť promo akcie