Ako nastaviť zobrazované počty kusov vo výťahu prútov pre každý prvok samostatne


Predstavte si situáciu, že vo výkrese máme rovnakú položku v dvoch rôznych stĺpoch a rozkreslenie položiek s uvedením počtu kusov chceme pre každý stĺp samostatne. Na obrázku nižšie sa tento prípad týka položiek č. 1 a č. 3.

Všetky funkcie, kde sa predpokladá, že tu bude uvedený počet kusov položky, ponúkajú možnosť voľby, z ktorých prvkov sa budú počty vyhodnocovať. Táto možnosť je k dispozícii nielen pre funkcie vytvárajúce výkazy (tabuľky), ale aj pre funkcie na rozkreslenie položiek.

Zatiaľ čo pre funkcie pre výkazy (napr.„Výkaz prútov“, „Rozkreslenie prútov do tabuľky“, apod.) sa dialóg pre výber vyhodnocovaných prvkov a hladín zobrazuje pri spustení funkcie, pre funkcie vytvárajúce rozkreslenie prútov, je tento dialóg skrytý pod tlačidlom „Počty z prvkov“ (resp. Z prvkov“, podľa toho, o ktorú funkciu ich jedná).


Možnosť zmeniť vyhodnocované prvky je možné tiež dodatočne vo vlastnostiach rozkresleného prútu. Vo vlastnostiach vytiahnutého tvaru prútu kliknite tlačidlo "Počty z prvkov", v dialógu "Výber prvkov a hladín" aktivujte "Vyhodnotiť len vybrané prvky" av stĺpci "Vykazovať" zvoľte Áno pre príslušný prvok, pre ostatné prvky nastavte "Nie". Toto je potrebné urobiť aj pre rozkreslenie tejto položky v ostatných prvkoch.

Pretože vyššie načrtnutá situácia predpokladá, že vo výkrese bude tá istá položka prútu rozkreslená niekoľkokrát, je potrebné tiež vo vlastnostiach rozkreslenia nastaviť potrebný tvar popisu za číslom položky aj pre opakujúce sa rozkreslenie. To sa vykoná pod tlačidlom „Nastavenie popisu a hladín položiek“.

Robert Krňávek
Product Manager CADKON+ RC, GRAITEC s.r.o.