Hotfix 1 pre CADKON+ 2017 uvoľnený


Dnešným dňom bola uvoľnená aktualizácia Hotfix 1 pre CADKON+ 2017.
Ako užívatelia CADKON+ 2017  máte nárok si tento Hotfix bezplatne stiahnuť pomocou nasledujúceho odkazu:

Hotfix 1 pro CADKON+ 2017 64-bit [74 MB]

Hotfix 1 pre CADKON+ 2017 obsahuje opravu prekresľovania prostredia CADKON+, po inštalácií bezpečnostných aktualizácii systému Windows. Opravy sa týkajú produktov CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ BASIC verzie 2017.
Pre inštaláciu Hotfix 1 je podmienkou mať nainštalovaný CADKON+ 2017, vrátane Service Pack 1.

Zoznam oprav:

Odstránené chybné prekresľovanie prostredia CADKON+ po inštalácií bezpečnostných aktualizácii systému Windows. Více informací...
Oprava nefunkčného príkazu „Nastavení parametrov kót" („_CK_PARAMS_DIM").
Oprava nefunkčného parametru „Hladina" v nastavení parametrov kót CADKON+.