Kam smeruje CADKON+ s pripravovanou verziou 2018


Spoločnosť GRAITEC s.r.o., dodávateľ profesijných aplikácií CADKON + pre stavebníctvo, informuje o prípravách novej verzie 2018, ktorá bude uvedená na trh v septembri tohto roku.


Ohliadnutie

V posledných rokoch bol hlavný dôraz pri vývoji CADKONe+ kladený na stabilizáciu produktov a ich príprava pre zahraničné trhy. Toto bolo umožnené okrem iného aj existujúcou bohatou a dostatočnou ponukou profesijných nástrojov, ktoré CADKON+ obsahuje. Podarilo sa tak za posledný rok uviesť na zahraničné trhy CADKON+ v anglickom a poľskom jazyku. Pre slovenský trh je pripravený doplnok, pomocou ktorého sú všetky výstupy do výkresu z CADKONu+ Architecture v slovenskom jazyku. CADKON+ je tiež rozšírený o ďalší produkt, ktorý priamo nevytvára výkresovú dokumentáciu, ale stará sa o ňu a je tak veľmi užitočný pre užívateľov CADKONu. Je ním CADKON+ DMS, moderný systém pre správu a riadenie elektronickej dokumentácie. Vďaka CADKON+ DMS sa stáva použitie systému na správu dokumentácie dostupným pre bežných užívateľov CADKONu. Tí na novom produkte oceňujú jeho moderné prostredie, jednoduchosť obsluhy, bezpečnosť dokumentov, kontrolovanú komunikáciu s partnermi a vďaka adresárovej štruktúre a užívateľským právam je vždy jednoznačné, kde sa daný dokument nachádza a kto s ním má pracovať.

Aktuálny smer

Uvedením produktov CADKON+ na zahraničné trhy sa tak smer vývoja obracia opäť dovnútra produktovej rady, na vývoj vlastných profesijných riešení, ktoré budú šetriť čas a financie užívateľom týchto produktov. Do pripravovanej verzie 2018, ktorá bude uvedená v septembri tohto roku, sa pripravuje rad noviniek. Medzi hlavné patrí komplexné riešenie podlahového vykurovania vrátane výpočtov s možnosťou využitia konštrukcie skladieb podláh navrhnutých projektantom stavby. Ďalej v spolupráci s jednotlivými výrobcami bude aktualizovaný sortiment ponúk databáz CADKON+, prevažne sa jedná o prvky technického zariadenia budov zaradené v CADKON+ MEP. Aj nové možnosti vykazovania stavebných výrobkov do súhrnných tabuliek a kusovníkov vrátane možnosti ich aktualizácií na základe zmien výkresu, sú ďalšími z pripravovaných noviniek.

 

Podlahové vykurovanie

Celkové riešenie problematiky podlahového vykurovania s väzbou na už navrhnuté konštrukcie skladieb podláh vedie k optimalizácii pracovného procesu (workflow). Je zaistená možnosť využitia spoločnej knižnice skladieb podláh a zdieľanie výkresov medzi projekciou stavebných konštrukcií a projekciou vykurovania. Konkrétne projekcie stavebných konštrukcií definuje miestnosti a ich skladby podláh, následne výkresy odovzdá do projekcie vykurovania (môžu byť odovzdané ako slepé matrice), kde sa z miestností načítajú informácie o definícii skladieb, ktoré sa využijú na výpočet podlahového vykurovania. Tiež hranice miestností budú využité pre návrh a vykreslenie podlahového vykurovania. Podlahové vykurovanie bude možné vykresliť schematicky alebo podrobným rozkreslením slučiek vrátane prívodov z rozdeľovačov. Cieľom je zjednodušiť odčítanie vykurovaných plôch, vlastný návrh a výpočet, odbúranie prácneho rozkreslenia slučiek a následný výkaz použitého materiálu.

 

Ukážka výpočtu a vykreslenie podlahových slučiek s prívodmi z rozdeľovača.


Databáza výrobcov

Aktualizácia sortimentu jednotlivých výrobcov bude vykonaná na základe spolupráce s výrobcami. Ide približne o 60 výrobcov, prevažne zaradených v databáze CADKON+ MEP, kde je aktuálnosť zaradených prvkov kľúčová pre správne využitie. Vďaka úzkemu kontaktu so všetkými výrobcami zabezpečíme nielen aktualizáciu existujúceho sortimentu, ale aj doplnenie nových výrobných radov, ktoré sú pre projektanta TZB potrebné. V rámci aktualizácie a rozšírenia prebehne tiež doplnenie katalógových kódov, aby bol následný výpis použitého materiálu čo najlepšie pripravený pre následné objednávky u výrobcu alebo spracovanie v rozpočtových programoch.

 04-02

Sortiment týchto výrobcov je zaradený v databáze CADKON+ MEP.


Podrobné výkazy výrobkov

Požiadavky z praxe kladú na CADKON+ nové nároky na vykazovanie stavebných prvkov do tabuliek a kusovníkov. To vedie k potrebe zmeny súčasného systému vykazovania prvkov do riadkových tabuliek. Nové tabuľky umožnia využitie vlastného, často už existujúceho, formátu vykazovanej tabuľky. V praxi to bude znamenať, že CADKON prevezme celkový vzhľad existujúcej užívateľskej tabuľky z výkresu s následným doplnením dátových položiek pre ich súčinnosť s nositeľom informácií o výrobku vo výkrese, tj. Bublinou. Týmto bude umožnené vytvorenie výpisu jedného typu výrobku vrátane kusovníka daného typu do tabuľky ľubovoľného vzhľadu. Systém bude umožňovať vytvoriť formátovo rôzne tabuľky pre rozdielne typy výrobkov, ako stolárske, zámočnícke, klampiarske, plastové a pod. Výhodou nových tabuliek bude aj možnosť ich aktualizácie, kde v prípade zmien vo výkrese dôjde k viditeľnému označeniu neaktuálnej tabuľky s následnou možnosťou aktualizácie tejto tabuľky podľa výkresu. Využitie nových tabuliek bude najmä vo prevedeniu dokumentácie, kde je požiadavka na veľmi podrobnú špecifikáciu a následný výpis výrobkov.

 04-03

Ukážka možného vzhľadu a usporiadanie tabuľky dverí.


Ovlivnite ďalší vývoj

Stály vývoj CADKONu+ je založený na podnetoch a požiadavkách našich zákazníkov. Preto ak už CADKON+ používate a chceli by ste na ňom niečo vylepšiť alebo doplniť, napíšte nám vaše požiadavky na technickú podporu Helpdesk alebo mailom na adresu info@cadkon.eu. Zaslanými požiadavky sa budeme zaoberať, budeme ich analyzovať a pridáme ich do zoznamu ďalšieho vývoja.