Nový CADKON+ 2018 uvedený


Vážení zákazníci,

1. novembra bola uvedená na trh nová verzia 2018 produktov CADKON+.
Medzi hlavné novinky patria nové možnosti prepojenia práce projektantov stavebných konštrukcií a vykurovania, konkrétne podlahového vykurovania. Jedná sa o komplexné riešenie na strane skladieb podláh v stavebnej časti spracované v CADKON+ ARCHITECTURE a riešení podlahového vykurovania vrátane výpočtov v CADKON+ MEP.

Nové užívateľské tabuľky výrobkov CADKON+ ARCHITECTURE špecifikovaných pomocou bublín vo výkrese ponúkajú jednak vlastný vzhľad tabuliek, ktorý možno prevziať z už existujúcich tabuliek, ktoré sú pre danú firmu štandardom a druhým podstatným momentom je automatické sledovanie aktuálnosti tabuľky vzhľadom k špecifikácií výrobkov vo výkrese a následná rýchla aktualizácia týchto tabuliek.

Databázy pre profesie TZB prešli veľkou aktualizáciou všeobecných značiek aj výrobcov, vrátane vyriešenia duplicitných záznamov a vlastností.
CADKON+ DMS umožňuje po novom exportovať dáta z DMS, tiež umožňuje prácu s viacerými súbormi naraz - Multiselect, prináša nové možnosti automatického pomenovania a množstvo nových nástrojov.

Zoznámte sa s novinkami verzie 2018 produktov CADKON + na našich webinároch a webových stránkach. Detailné informácie Vám radi poskytnú aj naši obchodníci. Veríme, že Vám nová verzia CADKON+ pomôže uľahčiť prácu!


Zoznámte sa s novinkami CADKON+ 2018
na našich online prezentáciách.

 

CADKON+ ARCHITECTURE

7. novembra od 13:00
9. novembra od 9:00

 

CADKON+ MEP

7. novembra od 14:00
9. novembra od 10:00

 

CADKON+ DMS

7. novembra od 15:00
9. novembra od 11:00


Užívateľské tabuľky

Úplne nové nástroje na rýchlu tvorbu tabuliek výrobkov podľa firemných štandardov, vrátane rýchlej aktualizácie tabuliek na základe vykonaných zmien vo výkresoch.

Hlavné výhody užívateľských tabuliek:

 • • Vlastný vzhľad tabuľky zodpovedajúce firemným zvyklostiam
  • Aktualizácia vykreslených tabuliek na jedno kliknutie
  • Prevzatie existujúcich tabuliek zákazníka ako vzor novej tabuľky
  • Vytvorenie rôznych šablón tabuliek podľa potrieb vykazovaných typov výrobkov
  • Rýchle vytváranie tabuliek na základe firemných šablón
  • Generovanie celých tlačených listov, ktoré obsahujú jeden alebo viac tabuliek výrobkov
  • Pri zmene špecifikácie výrobkov vo výkrese sa automaticky existujúca tabuľka označí ako neplatná
  • Podpora vytvárania celkových tabuliek z viacerých DWG výkresov vrátane aktualizácie


Podlahové vykurovanie vrátane výpočtu

Na základe podnetov od existujúcich zákazníkov sme pre Vás pripravili úplne novú podporu pre výpočet a vykreslenie podlahového kúrenia.

Hlavné výhody podpory podlahového vykurovania:

 • • Prevzatie navrhnutej skladby podlahy od stavbárov pre výpočet tepelnej priestupnosti vrstiev
  • Jednoduchý výpočet tepelného výkonu podlahovej plochy
  • Niekoľko variantov vykreslenia vykurovacích slučiek vo výkrese (zjednodušene, šrafovaním, podrobné rozkreslenie)
  • Definícia okrajových zón
  • Farebné rozlíšenie jednotlivých okruhov pre väčšiu prehľadnosť projektu
  • Automatizácia číslovania okruhov, odčítanie vykurovaných plôch, zadanie zón ...
  • Výkaz použitého materiálu


Skladby podláh

Rad vylepšení a noviniek ohľadom vykresľovanie skladieb podláh do výkresu a ich napojenie na miestnosti.
Väčšina noviniek sa týka zapracovania požiadaviek z praxe, druhou rovinou vykonaných vylepšení je napojenie a využitie skladieb podláh na nové podlahové vykurovanie CADKON+ MEP. Týmto je vytvorený plynulý pracovný postup medzi projekciou stavebných konštrukcií a projekciou vykurovania.


  

Hlavné novinky v skladbách podláh:

 • • Prehľad o použitých skladbách v projekte
  • Rýchle pripojenie a úpravy skladieb v miestnostiach
  • Spoločná knižnica skladieb CADKON+ ARCHITECTURE a CADKON+ MEP
  • Odpadá problém chýbajúce knižnice
  • Načítanie skladby z opisu miestnosti
  • Knižnica vzorových skladieb
  • Nové možnosti nastavenia parametrov vrstiev skladby
  • Označenie vykreslené skladby bublinou
  • Rozšírené úpravy vykreslených skladieb


Aktualizácia databázy výrobcov

Aktualizácia sortimentu jednotlivých výrobcov je vykonávaná na základe spolupráce s výrobcami. Do tejto verzie sme aktualizovali 19 výrobcov a priebežne pracujeme na ďalších.


 


Správa licencií

CADKON + 2018 využíva po novom správu licencií FlexLM, namiesto doteraz používanej správy Softlock.

Hlavné výhody novej správy licencií FlexLM:

 • • Rýchla dostupnosť licencie
  • Odpadá nutnosť žiadosti o licenciu - online aktivácie
  • Aktivácia licencie pomocou licenčného čísla a aktivačného ID
  • Jednoduchý prenos licencií medzi počítačmi
  • Prenos licencie bez prvotnej identifikácie nového počítača
  • Pri reinštalácii počítača sa licencia najprv vráti a následne opäť aktivuje


Nová licencia pre tvorbu a editáciu 3D telies

Podľa nových podmienok využívania ACIS objektov je ich nové vytváranie a spätná úprava podmienené novým CADKON+ Premium. Všetky existujúce licencie CADKON+ umožňujú naďalej ACIS objekty obsiahnuté vo výkresoch plne načítať a zobraziť, posúvať, mazať a tlačiť. V prípade potreby kompletnej podpory ACIS (3D objektov), je potrebné zakúpiť licenciu CADKON+ Premium.
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.Pre celkový prehľad o všetkých novinkách a vylepšeniach si otvorte dokument  Novinky CADKON+ 2018.

Všetkým zákazníkom CADKON+ s platným CADKON Active (Subscription) bude rozoslaný email s podrobnými informáciami o stiahnutí a aktivácií novej licencie.

V prípade záujmu o vyskúšanie CADKON+ 2018 si časovo obmedzenú verziu môžete stiahnuť pomocou tlačítka nižšie.

Pre prístup k stiahnutiu a aktivácii skúšobnej licencie je nutná registrácia.