Séria nových webinárov pre CADKON+ ARCHITECTURE a MEP


Chcete zlepšiť znalosť Vami používaného softvéru? Chcete nájsť odpoveď na Vami riešený problém? Chcete sa naučiť nové pracovné postupy?

Ak áno, neváhajte čerpať z našich skúseností profesionálov s 25-ročnou praxou v odbore a prihláste sa na webináre k produktom spoločností GRAITEC. Webináre sú ZADARMO pre všetkých s platnou službou CADKON Active.

CADKON+ ARCHITECTURE

CADKON+ Architecture: Užívateľské tabuľky bublín
Termín: 18.01.2018, 10:00 - 11:00
Naučte sa vytvárať tabuľky vlastného vzhľadu - užívateľské tabuľky bublín. Vytvorte si šablónu vlastného vzhľadu s vami predvoleným parametrom podľa firemných štandardov. Generovanie a aktualizácie tabuliek nikdy neboli jednoduchšie.


CADKON+ Architecture: Skladby podláh
Termín: 01.02.2018, 10:00 - 11:00
Vytvárajte rýchlo a efektívne skladby podláh ľubovoľného vzhľadu. Naučíte sa ako definovať a nastavovať parametre jednotlivých vrstiev, ako vrstvy posúvať prípadne prelínať.

CADKON+ Architecture: Knižnica blokov
Termín: 22.02.2018, 10:00-11:00
Zistite, kde všade v CADKONe+ Architecture nájdete rôzne druhy blokov od zariaďovacích predmetov, konštrukčných prvkov, nosníkov, spojov, zvislého alebo vodorovného dopravného značenia a ďalších. Naučte sa s blokmi efektívne pracovať a prestaňte strácať čas vyhľadávaním blokov na internete či v starých výkresoch.

CADKON+: Nastavenie a úprava USS
Termín: 08.03.2018, 10:00-11:00
Naučte sa správne pracovať a upravovať súradné systémy. Vytvorte si a uložte niekoľko súradných systémov, medzi ktorými sa následne jednoducho môžete prepínať.

CADKON+ MEP

CADKON+ MEP: Ako riešiť združené elektro kabeláže
Termín: 19.01.2018, 9:00 - 9:30
Budeme preberať základné postupy pri vytváraní združených elektro kabeláží (trás).

- Vykreslenie jednotlivých káblov
- Rôzne spôsoby spracovania združených trás
- Popisy káblov vo výkrese
- Tvorba legiend
- Výkazy použitého materiálu

CADKON+ MEP: Podlahové vykurovanie
Termín: 02.02.2018, 9:00 - 9:30
Budeme preberať základné postupy pri vytváraní podlahového kúrenia.

- príprava podkladov vo výkrese
- spôsoby vykreslenia
- zadanie skladieb podláh a parametrov výpočtu
- výpočet podlahového kúrenia
- výkazy použitého materiálu

CADKON+ MEP: Rezy kanalizácie v podlažiach pre pokročilých
Termín: 23.02.2018, 9:00 - 9:30
Budeme preberať rôzne postupy pri vytváraní rezov kanalizácie v podlažiach so zameraním na často kladené a riešené otázky od existujúcich zákazníkov.

- vykreslenie pôdorysných rozvodov
- definícia podlažia
- riešenie napojenia z podlahy alebo zo steny
- ovplyvnenie návrhu dimenzií pripojovacieho potrubia
- zmeny a úpravy existujúcich rozvodov
- popisy vo výkrese
- výkazy použitého materiálu


Pre registráciu na jednotlivé webináre kliknite na odkaz príslušného termínu konania.