Hotfix 1 pre CADKON+ 2018 uvoľnený


Dnešným dňom bola uvoľnená aktualizácia Hotfix 1 pre CADKON+ 2018.
Ako užívateľ CADKON+ 2018 máte možnosť si tento Hotfix bezplatne stiahnuť pomocou nasledujúceho odkazu:

Hotfix 1 pre CADKON+ 2017 64-bit [169 MB]


Podrobný zoznam zmien a opis inštalácie Hotfix 1 pre CADKON+ 2018 nájdete v dokumente popise zmien.
Pre inštaláciu Hotfix 1 je podmienkou mať nainštalovaný CADKON+ 2018.

Upozornenie:

Užívatelia, ktorí majú nainštalovaný Slovenský doplnok (doplnok ktorý upravuje výstupy z programu CADKON+ Architecture do slovenského jazyka), musia po inštalácii HotFix 1 nainštalovať aktualizovanú verziu slovenských doplnkov pre CADKON+ 2018. Predchádzajúcu verziu slovenských doplnkov je nutné pred inštaláciou novších slovenských doplnkov odinštalovať.