Rad nových webinárov pre CADKON+ ARCHITECTURE a MEP (Q2 / 2018)


Chcete zlepšiť znalosť Vami používaného softvéru? Chcete nájsť odpoveď na Vami riešený problém? Chcete sa naučiť nové pracovné postupy?

Ak áno, neváhajte čerpať z našich skúseností profesionálov s 25-ročnou praxou v odbore a prihláste sa na webináre k produktom spoločností GRAITEC. Webináre sú ZDARMA pre všetkých s platným programom CADKON Active.CADKON+ (obecné CAD funkcie)

CADKON+ : PRÁCA A TLAČ Z ROZVRHNUTIA
Termín: 19.4.2018, 10:00 - 10:30
Seminár je zameraný na praktické predvedenie postupov pri práci s protuktem CADKON + (Architecture, MEP, Basic).

- Nastavenie správcu nastavenia stránok
- Vytváranie rôznych typov výrezov a ich nastavenia
- Nastavenie tlače z rozvrhnutia
- Kopírovanie rozvrhnutia v rámci výkresu aj medzi výkresmi

Přihlásit se

CADKON+ : AKO SI PRISPÔSOBIŤ UŽÍVATEĽSKÉ PROSTREDIE CADKONU +
Termín: 3.5.2018, 10:00 - 10:30
Seminár je zameraný na praktické predvedenie postupov pri práci s protuktem CADKON + (Architecture, MEP, Basic).

- Zmena farby modelového priestoru
- Nastavenie prostredia panelov nástrojov, pásov kariet alebo ich kombinácie
- Zmena farby a veľkosti nitkového kríža a uchopovacích bodov
- Nastavenie funkčnosti pravého tlačidla myši

Přihlásit se

CADKON+ ARCHITECTURE

CADKON+ ARCHITECTURE : OBKLADY, KOMÍNY A PRESTUPY
Termín: 24.5.2018, 10:00 - 10:30
Seminár je zameraný na praktické predvedenie postupov pri práci s protuktem CADKON + Architecture.

- Kreslenie obkladov a ich vyhodnotenie
- Vytváranie a nastavenie parametrov prestupov
- Vkladanie komínových vložiek a komínových telies

Přihlásit se

CADKON+ ARCHITECTURE : OBNOVENIE A ČISTENIE VÝKRESOV A MOŽNOSTI ODMERIAVANIA VO VÝKRESOCH
Termín: 7.6.2018, 10:00 - 10:30
Seminár je zameraný na praktické predvedenie postupov pri práci s protuktem CADKON + (Architecture, MEP, Basic).

- Obnovenie výkresov zo zálohy, diagnostika a čistenie výkresov
- Vzdialenosť, plocha, plocha a dĺžka výberom krivky, dĺžky úsečiek atď ..

Přihlásit se

CADKON+ MEP

CADKON+ MEP: REZY KANALIZÁCIE V PODLAŽIACH PRE POKROČILÝCH II
Termín: 27.4.2018, 9:00 - 9:30
Na základe celého radu otázok v diskusii z predchádzajúceho webináru na túto tému, budeme preberať konkrétne postupy pri vytváraní rezov kanalizácie v podlažiach.

- vykreslenie pôdorysných rozvodov
- definícia podlažia
- riešenie napojenia z podlahy alebo zo steny
- výška pripojenia zariaďovacích predmetov
- definícia pripojenia jednoduchou alebo dvojitou odbočkou
- ovplyvnenie návrhu dimenzií pripojovacieho potrubia
- zmeny a úpravy existujúcich rozvodov
- popisy vo výkrese
- vyriešené problémy (možnosť beta testovania)
- ... a mnoho ďalšieho

Přihlásit se

CADKON+ MEP: VÝPOČET TEPELNÝCH STRÁT A NÁVRH VYKUROVACÍCH TELIES
Termín: 11.5.2018, 9:00 - 9:30
Budeme preberať, ako pripraviť stavebný výkres pre výpočet tepelných strát a návrh vykurovacích telies v programe PROTECH, vrátane rýchleho spracovania viacpodlažných objektov.

- definícia vykurovaných plôch
- definícia podlažia u viac poschodových budov
- kopírovanie a hromadné zmeny vykurovaných plôch
- odovzdanie informácií z výkresu do PROTECHu (TZ, TV)
- návrh vykurovacích telies a ich vloženie do výkresu
- popisy vo výkrese
- výkazy použitého materiálu
- ... a mnoho ďalšieho

Přihlásit se

CADKON+ MEP: VÝPOČTY VODY PRE POKROČILÝCH
Termín: 15.6.2018, 9:00 - 9:30
Budeme preberať problematiku výpočtov vody a cirkulácie so zameraním na často kladené a riešené otázky od existujúcich zákazníkov.

- vykreslenie pôdorysných rozvodov
- definícia podlažia u viac poschodových budov
- priebežné výpočty na rozpracovanom projekte
- rôzne možnosti a nastavenia výpočtu
- zmeny a úpravy existujúcich rozvodov
- popisy vo výkrese
- výkazy použitého materiálu
- vyriešené problémy a pripravované rozšírenie
- ... a mnoho ďalšieho

Přihlásit se