Novinky CADKON+ 2019: automatické číslovanie: možnosť použiť ľubovoľný blok vo výkrese


Pripravujeme pre Vás novú verziu CADKON+ 2019, ktorá bude v mnohých ohľadoch prelomová. Výrazne sme zapracovali na rýchlosti, stabilite aj novej funkčnosti nielen všeobecného CADu, ale aj profesií pre stavebné konštrukcie a TZB.

Automatické číslovanie: možnosť použiť ľubovoľný blok vo výkrese

Funkcia pre automatické číslovanie je k dispozícii pre všetky profesie TZB a má pomerne širokú škálu využitia.

Príklady využitia:

  • číslovanie čidiel, zásuviek, kamier atď.
  • číslovanie stúpačiek (napr. K1, K2 ...)
  • číslovanie prvkov v elektro rozvádzačoch
  • číslovanie zariadenia v strojovniach

Nové funkcie pre automatické číslovanie podporuje tiež bloky, ktoré neboli vložené z databázy CADKONu, ale stiahli ste si ich napr. zo stránok výrobcu alebo od kolegu.

Takto očíslované bloky možno tiež jednoducho vykázať napr. Do MS Excelu.

Video ukážka číslovania blokov s nadväznosťou na výkaz materiálu.