Novinky CADKON+ 2019: stropy


Pripravujeme pre Vás novú verziu CADKON+ 2019, ktorá bude v mnohých ohľadoch prelomová. Výrazne sme zapracovali na rýchlosti, stabilite aj novej funkčnosti nielen všeobecného CADu, ale aj profesií pre stavebné konštrukcie a TZB.

Stropy

- Dĺžka oceľových nosníkov sa vykazuje do tabuľky podľa skutočnej dĺžky osi nosníka vo výkrese.

- Je tak možné robiť úpravy dĺžky nosníkov rovno vo výkrese.Video ukážka editácia dĺžky stropných nosníkov priamo vo výkrese vo verzii 2019.