Práca s CADKONom na home office

 16. 09. 2022
 1602

Možnosti práce s CADKONem na domácím počítači v rámci práce na home office

Doteraz ste pracovali s CADKONom na počítači v zamestnaní a teraz potrebujete pracovať z domova? Pre sprevádzkovanie CADKONu na domácom počítači máte dve možnosti.​

Nasledujúce postupy sú popísané vrátane video návodov v sekcii Môj CADKON+, ponuke Správa licencií - https://www.cadkon.eu/cz/member/license-management. Pre okamžitý prístup do sekcie Môj CADKON+ sa prihláste alebo zaregistrujte v hornej časti týchto stránok.

1. Prenesenie licencie z počítača firemného na počítač domáce - viď kapitola "Vrátenie licencie na server" a následne kapitola "Aktivácia novej licencie" v ponuke Správa licencií v sekcii Môj CADKON+. Na domácom počítači je nutné CADKON najskôr nainštalovať.​

2. Domáca licencia - pokiaľ máte platný CADKON Active, zažiadajte si o domácu licenciu, ktorá vám bude následne poskytnutá. Túto domácu licenciu aktivujte na svojom domácom počítači - viď. kapitola "Domáce licencie" a následne kapitola "Aktivácia novej licencie" v ponuke Správa licencií v sekcii Môj CADKON+. Na domácom počítači je nutné CADKON najskôr nainštalovať.​

Upozornenie: CADKON nemožno spustiť cez vzdialenú plochu (remote desktop) a pristupovať tak z domáceho počítača na počítač firemný.​