Šikovné nástroje a nastavenia, ktoré asi nepoznáte 2.časť (CADKON+ MEP)


CADKON+ MEP obsahuje celou řadu méně známých funkcí a nastavení, které Vám v praxi pomůžou při efektivním zpracování projektů. A právě na tyto "finty" se v následujícím seriálu zaměříme.

Práce s více otevřenými výkresy

DWG výkresy můžete také otevřít např. poklepáním na soubor v průzkumníku Windows nebo je přetáhnout myší panely pásů v CADKON+. Pokud máte na počítači nainstalováno více CAD programů, doporučujeme nejprve zkontrolovat asociaci DWG souborů.

Asociace DWG souborů je nastavena pro program CADKON+.

Přetažení DWG souboru myší do programu CADKON+.

Používání dynamického zadávání

Doporučujeme používat tzv. dynamické zadávání nejen pro kreslení, ale také editace, odměření vzdálenosti atd. Pokud se např. při kreslení obdélníku nabízí více rozměrů zadání, použijte klávesu TAB pro přepínání se mezi těmito položkami. Dynamické zadávání můžete také rychle vypnout/zapnout pomocí klávesy F12.

Ukázka dynamického zadávání při kreslení obdélníku.

Procházení a přehled použitých hladin

Praktickým nástrojem je procházení hladin, který můžete použít např. při přípravě stavebních slepých výkresů. V seznamu najdete hladinu pro kóty a pokud se na obrazovce nezobrazí jiné prvky než kóty, můžete tuto hladinu bez obav vypnout.

Příklad procházení hladin a jejich obsahu ve výkrese.

Práce s křivkami

Křivky můžete hromadně zaoblit, nastavit jim tloušťku, průhlednost nebo je za uzly různě modifikovat. Více viz. video pod článkem.

Měřítka čar v modelovém a výkresovém prostoru

Častým problémem je zobrazení jiného měřítka čar v modelovém a výkresovém prostoru. To se dá jednoduše nastavit pomocí proměnné PSLTSCALE.

Nastavení stejného měřítka čar pro modelový a výkresový prostor.

Používání funkce "najít a nahradit"

Funkci "najít a nahradit" lze používat také pro dohledání např. označení stoupaček.

Dohledání a zobrazení stoupačky "V4" ve výkrese.

Další podrobnosti najdete na video záznamu webináře Šikovné nástroje a nastavení, které asi neznáte 2.část (CADKON+ MEP)