Nové výukové video pre dimenzovanie a posúdenie vykurovacej sústavy v programe PROTECH (DIMOS)


Na základe Vašich podnetov sme pre Vás pripravili výukové video, kde je podrobne prebratá spolupráca programov CADKON+ MEP a dimenzovanie vykurovacích sústav (DIMOS) od spoločnosti PROTECH. Jedná sa predovšetkým o odovzdanie vykurovacej sústavy z CADKON+ MEP do DIMOS, návrh dimenzií, ventilov, šróbenia a zaregulovania pomocou pät vetiev.

Zvláštne poďakovanie na príprave podkladov patrí aj pánovi Ryšavému zo spoločnosti PROTECH.

Preberané témy:

  • príprava vykurovacej sústavy v CADKON+ MEP
  • načítanie a nastavenie v programe DIMOS
  • definícia potrubí, ventilov a šróbenia
  • definícia podlažia
  • výkony vykurovacích telies
  • korekcia tlakových strát a rýchlostí prúdenia potrubia
  • päty vetiev a regulácia
  • prenos výsledkov do výkresu CADKON+ MEP
  • popisy telies, prednastavenia, dimenzie potrubia atď. 

autor: Marek Mašek, GRAITEC