Ako funguje v CADKON+ RC prepis počtu kusov?


V CADKONe+ RC je možné vyhodnocovať nielen prúty skutočne vložené do debnenia, ale v Správcovi položiek je možné zadať tzv. prepis počtu kusov. Ak pri niektorej položke zadáte prepis, je položka vykázaná podľa tohto prepisu.

Informácie o tom, či sa položka vyhodnocuje podľa toho, koľkokrát je vložená alebo podľa prepisu je v poslednom stĺpci celkového zoznamu v správcovi položiek. Súčasne je pre každú položku tu možné spôsob vyhodnocovania prepnúť.

Vlastné zadanie prepisu je v malom dialógu, ak kliknete pravým tlačidlom myši na príslušnú položku v zozname:  

Pre jednotlivé prvky vo výkrese tu môžete zadať rôzny prepis. Pre rýchle ovládanie slúži zaškrtnutie v pravej časti zoznamu. Ak je prepis zaškrtnutý, vyhodnocuje sa položka podľa prepisu, ak zaškrtnutý nie je, vyhodnocuje sa podľa počtu skutočne vložených prútov.

Pre ďalšie podrobnosti k tejto funkcionalite sa pozrite na video: