Ako jednoducho upraviť vygenerovanú elektro schému zapojenia rozvádzača


CADKON+ MEP ponúka vygenerovanie schémy zapojenia rozvádzača pomocou funkcie „Rozvaděče“.

Ako pracuje funkcia „Rozvaděče“ si môžete pozrieť tu: 


Niekedy je potrebné urobiť úpravu vygenerovanej schémy. Značky ktoré môžete použiť sa nachádzajú v adresári „Schémata , rozvaděče“.


Obr. 1 Knižnica prvkov – Schemata, rozvaděče


V predchádzajúcich verziách CADKON+ ste sa stretli s tým že ste museli jednotlivé vkladané značky veľkostne upravovať a hľadať v rôznych adresároch. Vo verzii CADKON+ 2023 sme pre Vás pripravili a zjednodušili práve tieto značky, ktoré môžete použiť priamo bez dodatočnej úpravy.


Obr. 2 Príklad úpravy vygenerovanej jednopólovej schémy zapojenia rozvádzača