Ako mať viac riadkov v nadpise tabuliek v CADKON+ RC?


Ak potrebujete mať v CADKON+ RC nadpis tabuľky vytvorený z viac riadkov, napíšte do riadku definujúci obsah nadpisu sekvenciu znakov "n", ktorá funguje ako oddeľovač riadok.