Ako nastaviť mierku v rozvrhnutí pre jednotku meter


Štandardne sa projekty vytvárajú v jednotkách MILIMETRE a teda nie je problém nastaviť mierku (všetko je predpripravené). Pokiaľ však spracovávate napr. inžinierske siete, tak sú štandardom jednotky METRE Pozrite sa na video, kde je názorný postup, ako nastaviť vlastnú mierku v rozvrhnutiach. 


mierka: hodnota:
1:50 20
1:100 10
1:200 5
1:250 4
1:500 2

Príklady zadaných hodnôt pre rôzne mierky v jednotkách meter