Ako nastaviť tlač vektorových PDF pre virtuálne tlačiarne


Používate pre tlač do formátu PDF napr. virtuálnu tlačiareň PDF Creator a vytvárajú sa príliš veľké súbory?

Riešenie je jednoduché, stačí pri tlači nastaviť, aby sa vytvárali vektorové PDF. Výsledné PDF súbory budú výrazne menšie a ak taký PDF súbor pripojíte v CADu, budete môcť využívať napr. i úchopovémódy.

Postup:

1. Spusťte príkaz pre tisk.

2. Dialogové okno rozšírte klepnutím na tlačítko vpravo dole.

3. Nesmie byť zaškrtnutá položka "vykresľovať transparentnosť".

4. Položku "možnosti tieňovanie" nastavte na hodnotu "ako je zobrazené".

Príklad nastavenia vektorovej tlače pomocou aplikácie PDF Creator.