Ako prepojiť podlahové kúrenie z CADKON+ a dimenzovanie sústav v PROTECH


Robíte návrh s výpočtom podlahového kúrenia v CADKON+ MEP a dimenzovaní s zaregulovaním v programe DIMOS (PROTECH)? Pozrite sa na jednoduchý príklad, ako informácie z týchto dvoch programov jednoducho prepojiť a vykonať ucelený návrh vykurovacej sústavy.

1.Výpočet tepelných strát, potrebných výkonov a návrh vykurovacích telies

Vo výkrese CADKON+ definujeme vykurované miestnosti, načítame ich v programe „tepelné výkony“ (PROTECH) a navrhneme vykurovacie telesá.

Načítaný zoznam miestností do tepelných výkonov.

2.Vykreslenie vykurovacej sústavy a zvislej schémy

Do výkresu vložíme navrhnuté telesá aj s rozdeľovačmi na podlahové kúrenie a vykreslíme potrubné rozvody vrátane zvislých schém.

Poznámka:

Rozdeľovače vložte z knižnice prvkov CADKON+ a vo vlastnosti „číslo miestnosti“ zadajte označenie rozdeľovača (pre 2NP napr. 201, 202…).

Rozmiestnenie vykurovacích telies a potrubné rozvody.

3.Výpočet a vykreslenie podlahového kúrenia

Vo výkrese navrhneme, spočítame a vykreslíme podlahové kúrenie. U rozdeľovačov si poznamenáme ich potrebné výkony (môžete si nechať programom napr. vykresliť priamo do výkresu tabuľku okruhov a rozdeľovačov podlahového kúrenia).

Tip:

Pre lepšiu prehľadnosť zadávajte označenie rozdeľovača ako v predchádzajúcom kroku (pre 2NP napr. 201, 202…).

Vykreslené podlahové kúrenie a tabuľka okruhov s potrebnými výkonmi rozdeľovačov.

4.Odovzdanie sústavy z výkresu do programu PROTECH

Pomocou funkcie „export CADKON -> PROTECH“ zadáme jednotlivé vetvy (päty) a uložíme si exportovaný súbor „*.CP“.

Export do programu DIMOS s ukážkou zadania označenia vetiev.

5.Doplnenie výkonov pre rozdeľovače podlahového kúrenia

V programe pre dimenzovanie (DIMOS) načítame vyexportovanú zákazku z výkresu av karte „spotrebiče“ doplníme výkony rozdeľovačov podlahového kúrenia.

Ukážka doplnenia výkonu rozdeľovača z CADKON+ do DIMOS.

6.Výpočet celej vykurovacej sústavy a zaregulovanie

Vykonáme návrh a výpočet dimenzií potrubia, ventilov, šróbenia, vyváženia pät konárov a všetko uložíme do súboru „*.PC“.

Ukážka zadania pät pre jednotlivé vetvy a vyváženie celej vykurovacej sústavy.

7.Prenos spočítaných hodnôt späť do výkresu CADKON+ MEP

Pomocou funkcie „import PROTECH -> CADKON“ vykonáme aktualizáciu prvkov výpočtom z PROTECH.


Pokiaľ Vás zaujíma podrobnejšie, ako spolupracujú programy CADKON+ MEP a PROTECH, odporúčame sa pozrieť na starší článok Postup výpočtu tepelných ztrát, výkonů a dimenzování na projektu bytového domu, kde sú aj konkrétne video návody.


autor: Marek Mašek, GRAITEC