Ako previezť x jednoriadkových textov na jeden viacriadkový? VCADKON+ Architecture na jedno kliknutie


Stretli ste sa niekedy s výkresom, kde súvislé niekoľkoriadkové texty boli vytvorené ako niekoľko jednoriadkových textov (riadkový text) namiesto toho, aby išlo o jeden alebo pár viacriadkových (odstavcový text)? Pokiaľ áno tak iste viete, že ich úprava je následne veľmi nepraktická a pomerne dosť zdržuje. Nehľadiac na možnosti, ktoré jednoriadkový text pri editácii ponúka, respektíve neponúka. Viacriadkové texty ponúkajú oveľa viac možností, ako text upravovať a nastavovať jeho parametre.

Čo keby ale existovala možnosť, ako jedným výberom zlúčiť všetky alebo len vybrané jednoriadkové texty do jedného viacriadkového? S CADKON+ Architecture žiadny problém!

Ukážka prevodu niekoľkých jednoriadkových textov na jeden viacriadkový (odstavcový) text

Dynamické tabuľky však prinášajú celý rad ďalších výhod. Poďme si niektoré z nich predstaviť. Začnime najskôr nastavením dynamických tabuliek. To sa riadi štýlom tabuliek. To je samo o sebe veľkou výhodou, pretože vykreslené tabuľky, ich vzhľad, veľkosť písma a pod je možné hromadne zmenou štýlu upravovať obdobne ako napríklad kóty pomocou kótovacieho štýlu.

Stačí použiť funkciu prevod textu z riadkového na odstavcový. Stačí označiť všetky jednoriadkové texty, ktoré chcete zlúčiť do jedného viacriadkového textu a je hotovo!!

Ing.arch. Franče
Product Manager ARCH, GRAITEC s.r.o.