Ako pri svojej práci využijem príkaz „překrýt“ resp. „wipeout“?


Túto šikovnú funkciu môžete využiť pri svojej práci v rôznych prípadoch ako napríklad:

  • Potrebujete prekryť určitú časť výkresu, tak aby pri tlačení nebola vidieť, ale vo výkresy všetko ostalo tak ako má byť. Stačí použiť „překrýt“ a nad oblasťou ktorú chcete skryť vytvoriť objekt prekrytia. V našom prípade je to trojuholník. Samozrejme že si môžete vytvoriť aj iné tvary.


Ukážka použitia prekrytia v modelovom priestore pre zakrytie určitej časti výkresu s rámčekom


  • Blok ktorý posúvate by sa mal prekryť určitú časť výkresu napr. uvedený príklad nižšie, blok ktorý bude posunutý na úsečku by mal úsečku vizuálne prerušiť  a ostať nad ostatnými blokmi. Urobíte to veľmi jednoducho do vytvoreného objektu vložíte „překrýt“ a dáte ho umiestniť na vrch. Týmto pádom máte zabezpečené že tento blok bude vždy na vrchu a vizuálne bude čiaru prerušovať, ako keby bo vo vnútri prázdny. Túto funkciu tiež radi budete využívať pri vytváraní užívateľských prvkov a následnom vkladaní do databázy CADKON+.

Použité prekrytie vo vnútri bloku značky redukcie


  • Pri vytváraní prekrytia sa automaticky vytvára aj rámček prekrytia, aby ste videli hranice prekrytia. Ak nechcete aby sa zobrazoval rámček prekrytia tak pomocou príkazu „WIPEOUTFRAME“ viete tento rámček vypnúť. Stačí zmeniť hodnotu tejto premennej na „0“.


            Zobrazenie prekrytia v modelovom priestore pred tlačením bez rámčeka