Ako si v prevzatom výkrese urobiť prehľad o hladinách a ich obsahu?


Jistě se často setkáváte se situací, kdy převezmete výkres (podklad, původní stav apod.) a do takového výkresu máte zakreslit vaši práci. Každý uživatel, každá firma používá trochu jiné konvence pojmenování hladin. Někteří uživatelé navíc zcela nerespektují umístění příslušných entit do příslušných hladin apod.

Přesně v takových případech se dá velmi dobře využít funkce „Procházení hladin“  (_laywalk). Funkce se spustí v záložce základní, ribbonu Hladiny.


Obecně je tato funkce užitečná v tom, abyste si jednak zkontrolovaly co je v jakých hladinách, případně našli hladiny, které neobsahují žádné entity a jednak v tom nalézt případné chyby. To znamená entity, které jsou v jiné hladině než by měly být.

Funkci doporučuji použít v momentě, kdy převezmete výkres a udělat si tak velmi rychle jednak přehled o hladinách a jejich obsahu a jednak můžete následně velmi jednoduše opravit/změnit hladiny objektů které vám nevyhovují.

Po spuštění funkce se objeví dialog „Procházení hladin“ ve kterém jsou zobrazeny všechny hladiny.

TIP: Všimněte si, že v hlavičce dialogu je také zobrazen počet hladin.


V zobrazeném dialogu jsou zobrazeny všechny hladiny, které ve výkresu existují. Dialog funguje jako filtr zapnutých hladin. To znamená, že všechny označené hladiny (modře zvýrazněno) jsou aktuálně ve výkresu zapnuté.


Pokud jsou tedy označeny všechny hladiny, tak jsou ve výkresu vidět entity ze všech hladiny. Pokud však označíte pouze jednu hladinu, budou ve výkresu vidět pouze entity, které se nachází v této hladině. Můžete si tak ve výkresu velmi snadno zkontrolovat co je v kterých hladinách, jako například na následujícím obrázku kdy jsou vyfiltrované pouze entity z hladiny kóty. Samozřejmě pokud bych viděl, že se ve výběru nachází například i nějaký popis, zeď či cokoli jiného mohu to ve výkresu rychle označit a změnit hladinu vybraných entit na správnou.


Snadno také zjistíte, které hladiny neobsahují žádné entity a můžete je rovnou vyčistit. Najednou můžete mít označeno i více hladin a zobrazit si všechny entity v těchto hladinách najednou. Z požadovaného výběru navíc můžete přes kontextovou nabídku vytvořit například nový stav hladiny nebo filtr hladin….


Variabilita použitia je velmi široká, takže neváhejte a otestujte použití této funkce a jistě si najdete nejvhodnější použití právě pro vás!!!