Ako uložiť vlastný objekt do databázy (CADKON+ MEP)


Čiarovo si vykreslíte objekt v rôznych pohľadoch v akých ho chcete mať uložený v databáze, napr. v pohľade zhora, spredu, zozadu.

Pokiaľ ho máte stiahnutý od výrobcu, alebo je vložený ako blok, rozložte ho na čiary.

Objekt nastavte v hladine 0, nastavte parametre typu čiar a farby, ak si tieto parametre nastavíte na DleHlad po vložení budete môcť meniť farbu a typ čiary každého bloku individuálne a nebude závislý na prednastavení hladiny.

K objektu, ktorý chcete vložiť do databázy je potrebné vytvoriť vkládacie body, za ktoré bude možné objekt z databázy následne vyberať.

Uchopovacie body vytvorte napr. v rohoch vykreslením úsečky, ktorej zadefinujte hladinu Defpoints.

Takto vykreslený objekt môžeme vkladať do databázy, ktorú otvoríme pravým kliknutím v okne knižnice kam chceme objekt zaradiť.


Vytvorte podkategóriu do ktorej chcete objekt vložiť, vytvorte Nový adresář a k nemu Nový prvek.


Dvojklikom, alebo pravým kliknutím na názov Nový prvek vstúpite do nastavenia a úpravy vlastností.


V karte Identifikace zadajte názov objektu, ktorý vytvárate.


Aby bolo možné načrtnutý objekt do knižnice vložiť vráťte sa do modelového priestoru, vyberte možnosť Uložiť prvok do knižnice, objekt označte a potvrďte entrom.


Opäť vstúpte do Správcu knižnice prvkov. V Karte Pohledy vkladajte pohľady na objekt nasledovne, kliknutím pravým na DxfA môžete vložiť napríklad pohľad na objekt zhora, v pohľade DxfB ho môžete vložiť v pohľade zboku apod.

Kliknutím pravým tlačidlom na D&fA vložíte uloženú schému k vybranému pohľadu. Týmto spôsobom môžete pokračovať a definovať objektu ďalšie pohľady.


Po zatvorení Správcu knižnice prvkov je objekt automaticky uložený do databázy.

Vo vlastnostiach prvku je možné zadefinovať vytvorenému objektu ďalšie parametre typu výrobca, rozmery, dimenzia apod. Všetky vyplnené údaje bude mať objekt pri vkladaní z databázy do projektu automaticky priradené.


Zálohovanie vašej databázy si prevediete uložením súborov z tejto cesty: C:ProgramDataAB StudioCadkonPlus_2023csTzb.