Aktualizácia českého dopravného značenia


V rámci prípravy vydania Service Pack pre CADKON+ 2022 ARCHITECTURE sme zaradili aktualizovanú českú databázu zvislého dopravného značenia podľa Vyhlášky č. 294/2015 Zb.

Zvislé dopravné značky sa novo vkladajú podľa kľúča CAZNACKY_POHLED a vodorovné dopravné značky podľa kľúča CAZNACKY. Šrafy sa vkladajú podľa kľúča CAZNACKY_PODKLAD a opisy značiek sa vkladajú podľa kľúča CAZNACKY_POPIS a dá sa teda aj prepisovat ich názov vo vlastnostiach.