Aktualizácia databázy prekladov a stropov


Do pripravovanej aktualizácie verzie CADKON+ 2022.1 ARCHITECTURE (SP1) sme zaradili aktualizovanú databázu prekladu a stropných systémov podľa aktuálnych technických listov najpoužívanejších výrobcov. Databázu sme doplnili aj o nové výrobné rady výrobku, ide najmä o preklady Ytong NBP, Liapor PRZ, PZ; Porotherm UNI, stropné systémy Hodotherm KMB MIAKO, HURDIS; Betong, Prefa Brno a ďalšie.

Obr. Aktualizácia databázy prekladu a stropov.