Powered by Smartsupp

Podstatnou súčasťou výkresu výstuže v CADKON+ RC je 3D model prvku s výstužou a často je užitočné vidieť, ako výstuž v skutočnosti vyzerá v 3D.

Ak chceme zmeniť smer pohľadu na výkres, môžeme stlačiť kláves SHIFT a pravé tlačidlo myši a potom zmeniť smer pohľadu alebo môžeme použiť tlačidlá v ľavom hornom rohu obrazovky.

 

Akcelerátory pre zmenu pohľadu

Ešte rýchlejšia je možnosť meniť smer pohľadu pomocou akcelerátorov - alebo stlačením kombinácie dvoch klávesov - ktoré sú priradené týmto prednastaveným smerom pohľadu. Tieto akcelerátory sú:

SHIFT+F1 … pohľad JZ Iso
SHIFT+F2 … pohľad JV Iso
SHIFT+F3 … pohľad SV Iso
SHIFT+F4 … pohľad SZ Iso
SHIFT+F5 … pohľad Predný
SHIFT+F6 … pohľad Pravý
SHIFT+F7 … pohľad Zadný
SHIFT+F8 … pohľad Ľavý
SHIFT+F9 … pohľad Horný

Ak chcete zmeniť alebo pridať akcelerátor, môžete tak urobiť zadaním príkazu _CUSTOMIZE. Všetky definované akcelerátory potom nájdete v poli Definované klávesy na karte Klávesnica. Definíciu príkazu potom môžete zobraziť a upraviť výberom skratky v poli Príkaz.

klavesnice

 

Funkcie Nastavenia pohľadu na prvok

Jednou z nových funkcií verzie 2024 je Nastavenie zobrazenia prvkov. Tento príkaz nájdete na paneli Pomocník.

Nastavení pohledu na prvek

 

Táto funkcia je ako Správca pohľadov a slúži na ovládanie viditeľnosti 3D rezov a tiež na nastavenie pohľadu kolmo na vybraný 3D rez. Pohľad teda nemôžete nastaviť ľubovoľne, ale iba kolmo na existujúce 3D rezy.

Po spustení sa zobrazí dialógové okno, v ktorom na karte "Nastaviť pohľad..." vyberte 3D rez buď kliknutím do obrazu 3D prvku, alebo jeho výberom v zozname 3D rezov.

Nastavení pohledu kolmo na vybraný 3D řez

 

Stlačením tlačidla OK nastavíte pohľad kolmo na vybraný 3D rez.