Analýzy projektov

CADKON+ DMS využíva dáta zadané v systéme a poskytuje užívateľom s príslušnými právami analytické dáta o jednotlivých projektoch a zamestnancoch. Možnosti nastavenia sú veľmi široké, takže okrem prednastavených analýz je možné nastaviť analýzu na dáta, ktoré klient požaduje.Já jsem popis obrázku

Analýzy na jedno kliknutie

V systéme je už defaultne prednastavených niekoľko analýz. Na jedno kliknutie je tak možné zobraziť napríklad koľko hodín je na aký projekt priradených a zároveň už odpracovaných (náročnosť vs odpracovanie), kto je na projekt priradený a koľko % práce má na projekte spracovať (priradené hodiny na projekt), koľko hodín kto odpracoval na akom projekte (projekty vs ľudia). Jednotlivé analýzy môžu byť zobrazené pre jednotlivé projekty, zamestnanca, alebo hromadne.