Automatické vykazování výrobků do vašich tabulek


Jste projektanti pozemních staveb, architekti, stavaři, statici, rozpočtáři nebo obecně projektanti pracující v CADu, kteří vykazují výrobky, jako například okna, dveře, truhlářské, zámečnické, klempířské výrobky, nosníky, atd….


Jistě jste se setkali se situací, kdy několikrát přepočítáváte vykazované položky, abyste neudělali chybu v počtech, která by vás následně mohla stát nemalé finanční prostředky, jelikož jste za projekt zodpovědní. Následně přijdou několikrát změny a kolotoč nekonečného počítání se opakuje a možnost chybovosti se stále zvyšuje. Kdo kdy nezapomněl započítat novou položku, nebo upravit specifikaci položky v tabulce, když se jich ve výkresu nachází desítky, stovky nebo i tisíce?

Pojďme se podívat, jak tuto problematiku můžete řešit v programu CADKON+ Architecture, který spojuje grafické CAD jádro s celou řadou profesních funkcí pro projektanty včetně možnosti automatického vykazování prvků do tabulek vlastního vzhledu.

Hlavní přednosti programu CADKON+ Architecture:

 • Stabilní samostatné jádro s plnou podporou DWG, DGN, PDF……
 • Ucelené řešení pro projektanty pozemních staveb, architekty apod.
 • Výkresy dle ČSN, normových zvyklostí a firemních standardů
 • Automatické generování tabulek a podkladů pro rozpočet dle vašeho firemního standardu nebo do excelu
 • Rychlé zpracování změn v projektu
 • Eliminace chyb v projektové dokumentaci
 • Trvalá i síťová licence
 • Rychlé a přesné kreslení celé řady stavebních konstrukcí


Současná praxe – typický příklad

V současnosti celá řada projekčních kanceláří pracuje například v AutoCADu nebo jiném CADu a výkaz výrobků řeší tak, že ve výkresu opatří výrobek libovolnou značkou s označením a specifikaci ve výkresu následně provádí v tabulce ručním přepisem textů nebo mimo výkres v Excelu. Tato metoda je však náchylná k chybovosti. Běžně se může stát, že se opraví pouze označení výrobku a na úpravu specifikace se zapomene, nebo se zapomene připočítat/odečíst výrobek atd. Důvodem je, že výrobek není s tabulkou nijak svázán.

Obrázek 1 - Příklad tabulky vykreslené z křivek a textů​


Pojďme se společně podívat jak je tato problematika elegantně řešena v CADKON+ Architecture.

Položkování a označování výrobků je řešeno formou bublin, které kromě automatického vykreslení bubliny v sobě nesou též technickou specifikaci výrobku. Každý výrobek může nést své vlastní parametry, tudíž můžete jednoduše položkovat libovolné druhy výrobků.

Příklad položkování výrobku (okna). Každému výrobku můžete
nadefinovat libovolná data a pohledové schéma.​


Výkaz výrobků do tabulek vašeho vzhledu umožňuje CADKON+ Architecture na rozdíl od jiných CADů. Jde o unikátní možnost převzetí vaší existující tabulky, kterou nyní aktuálně používáte. Nemusíte se tak přizpůsobovat programem předefinovaným tabulkám, jejichž vzhled vám nevyhovuje a neodpovídá vašim standardům.

Jako zdroj nové tabulky CADKONu použijete stávající tabulku, vykreslenou v libovolném výkresu, kterou vytváříte a používáte ve firmě jako standard. Tento zdroj stačí propojit s bublinami CADKONu a můžete začít automaticky vykazovat výrobky místo nekonečného vypisování specifikací.


Vložení vlastní tabulky je otázkou několika kliknutí. Vyberete zdrojové výkresy (může jich být více), zvolíte šablonu, kterou chcete použít, nastavíte filtr položek (které výrobky chcete vykazovat) a zvolíte, dle jakého parametru se mají položky třídit. Tabulku následně vložíte do výkresu.


Příklady tabulek vlastního vzhledu​

Změny ve výkresu a aktualizace tabulek patří ke každému projektu. V CADKON+ Architecture jsou změny položkovaných výrobků rychlé a efektivní pomocí správce bublin. Ten umožňuje položky nejen vyhledat ve výkresu, ala i hromadně editovat jejich specifikace.

Pokud ve výkresu provedete změny mající vazbu na již vykreslené tabulky, dojde automaticky k viditelnému označení tabulek jako neplatné. Následná aktualizace tabulek je na jedno kliknutí.


Neaktuální tabulku (přeškrtnutá) aktualizujete jedním kliknutím.

Tabulky CADKONu tak naplňují požadavky zákazníků a umožnují provádění rychlých výpisů jednotlivých typu výrobků do tabulek libovolného vzhledu. CADKON tak umožňuje vytvoření formátově různých tabulek pro rozdílné typy výrobků.


Pan Ing. Tomáš Podstata z INS spol. s r.o. o položkování a tabulkách CADKONu řekl:

Na tabulkách CADKONu oceňuji možnost vytvoření vzhledově libovolné šablony s vlastními položkami. Součty bublin eliminují chybu při ručním sčítání na kalkulačce během dohledávání bublin ve výkresech. Další výhodou je správce bublin, který umožňuje rychlé změny parametrů a přečíslování bublin“


Hlavní výhody tabulek CADKONu:

 • Vlastní vzhled tabulky.
 • Převzetí existujících tabulek zákazníka jako vzor nové tabulky.
 • Vytvoření různých šablon tabulek podle potřeb vykazovaných typů výrobků.
 • Generování celých tištěných listů, které obsahují jeden nebo více tabulek výrobků.
 • Při změně ve výkresu bude již vytvořená tabulka označena jako neplatná.
 • Aktualizace vykreslených tabulek na jedno kliknutí.


A mnohem více…

Automatické vykazování výrobků to tabulek vlastního vzhledu je pouze jedna z celé řady funkcionalit, které vám CADKON+ Architecture přináší. Je to komplexní nástroj pro tvorbu projektové dokumentace, který automatizuje celou řadu rutinních procesů a řídí se heslem „Nekreslete, projektujte“. Jeho hlavní výhody jsou otevřenost, jednoduchost a díky vazbě na ČSN a na výrobce stavebních prvků, plně využívá návyků projekční praxe.


 • určen pro širokou klientelu stavebních projektantů
 • vlastní CAD jádro kompatibilní s aplikací AutoCAD®
 • jednoduchý postup návrhu a kreslení
 • pokrývá všechny fáze projektové dokumentace
 • knihovny výrobců aktuálních pro náš trh
 • výkazy stavebních prvků a použitého materiálu do tabulek
 • snadné změny v již zpracovaném projektu

AutorIng. Arch. Franče, Product Manager CADKON+ Architecture
Organizace: GRAITEC s.r.o.


Zjistěte, kolik dalších výhod program CADKON+ Architecture přináší.

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na info@cadkon.eu.