CADKON+ 2021 je tu!


29. Jún 2020, Praha -  softvérový vývojár CAD produktov, spoločnosť GRAITEC s.r.o. v spolupráci s vývojárom AB Studio Consulting + Engineering s.r.o. uviedla na trh novú verziu programu s označením CADKON+ 2021.

CADKON, legenda medzi softvérovými nástrojmi pre projekčné kancelárie, prichádza s novou verziou 2021. Už tisíce spokojných projektantov využívajú CADKON pre spracovanie projektovej dokumentácie architektúry, stavebných konštrukcií, železobetónových konštrukcií a profesií TZB. CADKON+ 2021 sme Vám prispôsobili na mieru a do verzie 2021 zapracovali ďalšie Vaše navrhované vylepšenia.


Predstavujeme výber hlavných noviniek verzie 2021

  Spoločné pre všectky profesie – CADKON+ (Architecture, MEP, RC)

Hlavnou spoločnou novinkou CADKON+ 2021 pre všetky profesie je nový nástroj na prenos knižníc a nastavenie z predchádzajúcej verzie pre migráciu napr. pracovného prostredia, klávesových skratiek, užívateľských knižníc pod.

Nový nástroj na prenos užívateľských nastavení a užívateľských knižníc z predchádzajúcej verzie čiže Migrácia z predchádzajúcej verzie. Nástroj umožňuje jednoduchý a rýchly prechod z predchádzajúcej verzie na novú verziu CADKON+ so zachovanímvšetkých dôležitých užívateľských nastavení. Odpadá tak nutnosť  všetky nastavenia zdĺhavo nastavovať, prípadne prenášať rôzne súbory​

Ďalšiou spoločnou novinkou je možnosť vytvárania dynamických textových polí. Jedná sa o textové informácie (v rámci Mtextu alebo Dtextu), ktoré sa môžu odkazovať na rôzne dáta vo výkrese a pri zmene týchto dát sú textové hodnoty aktualizované.

Ukážka odkazu s Mtextem, ktorý obsahuje dynamické textové pole, ktoré sa odvoláva na plochu šráf. Akonáhle je hranica šráf upravená, polia s plochou sa po regenerácii výkresu automaticky aktualizuje.

Na žiadosť užívateľov CADKON+ obsahuje verzia 2021 nové virtuálne tlačiarne pre výstup do PDF, JPG, PNG a DWF, nové funkcie na ovládanie hladín, vylepšený editor Mtextu a Prieskumník obsahu.

Nová tlačiareň do PDF a nové nastavenie výstupu do PDF.  Stavebné konštrukcie – CADKON+ Achitecture

Pre projektantov stavebných konštrukcií je pripravené množstvo noviniek, ktoré zjednodušujú a sprehľadňujú prácu s popismi miestností vrátane možnosti vytvárať nové tabuľky miestností po podlažiach, ktoré sa automaticky aktualizujú na jedno kliknutie. Došlo k aktualizácii kompletného sortimentu firmy HELUZ, bola zaradená rada noviniek v rámci vytvárania tabuliek a bola pridaná celá rada nových blokov.

Novo môžete vytvárať tabuľky miestností, ktoré sa dokážu automaticky aktualizovať na jedno kliknutie.
Odpadá tak nutnosť generovania nových tabuliek zakaždým, keď dôjde k zmenám vo výkrese.​

Tabuľky skladieb podláh novo umožňujú vykázať číslo, názov a hrúbku vrstvy do samostatných stĺpcov.
Novo možno tiež vykázať názov miestnosti. Samozrejmosťou je nová šablóna, aby ste nemuseli nič zložito nastavovať​.

V rámci spolupráce s firmou HELUZ boli aktualizované databázy prvkov HELUZ,
pridané nové šrafy optimalizované pre vytváranie legendy materiálov a nové bloky komínových telies a prekladov.​

Zobrazte si informácie o pozemku z katastra nehnuteľností jednoduchým výberom parcely vo výkrese.​  Technické zariadenie budou – CADKON+ MEP

Pre projektantov TZB sa veľké množstvo vylepšení týka prepracovania knižnice prvkov (predtým "makroeditor") a úplne novej pomoci vykreslenia elektro rozvádzačov. Ďalej je to podrobnejší a presnejší výpočet cirkulácie, optimalizácia používaných farieb a hrúbok čiar, spolupráca s výpočtovými programami PROTECH, databázy značiek a mnoho ďalšieho..

Funkcia "makroeditor" sa mení na "knižnicu prvkov". Na prvý pohľad všetko vyzerá veľmi podobne, ale okno databázy značiek môžete rozšíriť, ukotviť, jednoducho vyhľadávať a mnoho ďalšieho.

Na základe podnetov od našich súčasných zákazníkov sme pre Vás pripravili úplne novú podporu pre automatizované vykreslenie jednopólových rozvádzačov.

V projektoch TZB je často problém pri koordinácii stavebných a ostatných výkresov kolízia farieb s rôznymi hrúbkami pier pre tlač. Pripravili sme pre Vás šablóny hladín, nastavenie v programoch a používané farby v databázach značiek tak, aby sa nepoužívali základné farby 1 až 6. Teraz sú prednastavené vyššie čísla farieb, ktoré odtieňom zodpovedajú pôvodnej farbe a sú dobre čitateľné na čiernom aj bielom pozadí obrazovky.

 

Funkcie pre odmeriavanie dĺžok z výkresu do PROTECHu (napr. Konštrukcia) novo umožňuje zadať viac bodov a sčítať celkovú dĺžku (po zadaní viac bodov vo výkrese stačí ukončiť pravým tlačidlom myši alebo klávesom ENTER).

Pomocou funkcie "hromadná zmena vlastností" teraz môžete zároveň popísať prvky alebo potrubia / vedenia vo výkrese.  Železobetónové konštrukcie – CADKON+ RC

CADKON+ RC teraz v novej verzii prináša nové možnosti pre zmenu tvaru debnenia (resp. Prvkov), ak sú tieto definované na základe 3D telies, nové možnosti pre zmenu rozteče prútov, kopírovanie vystuženého prvku a ďalšie nástroje prevzaté z CADKONu RCD.

Funkcia "Aktualizácia 3D rezov" je určená pre prvky, ktorých tvar bol definovaný pomocou 3D telies, tzn., že obrysy ich 3D rezov boli vytvorené automaticky. Ak telesá dodatočne zmeníte CADovými príkazy (napr. ROZDIEL, ZJEDNOTENIA, prienikov, _SOLIEDIT atď.), Nová funkcia zaktualizuje obrysy rezov na základe nového tvaru prvku.​

Funkcia "Výmena 3D modelu" je taktiež určená pre prvky, ktorých tvar bol definovaný pomocou 3D telies, tzn., že obrysy ich 3D rezov boli vytvorené automaticky. Príkaz umožní nahradiť existujúce 3DSOLID (y) novým (i) telesami. Príkaz najprv vyžaduje vybrať nové telesá, ktorými majú byť nahradené existujúce telesá, zadať referenčný bod na nových telesách, vybrať zelený box prvku a referenčný bod na existujúcich telesách. Pri výmene dôjde k aktualizácii rezov.​

K dispozícii je nová možnosť posúvať jednotlivé prúty v rade pomocou uzlov. Táto možnosť sa aktivuje pomocou prepínača Uzly radu (príkaz AbRcGripRowBar), ktorý mení zobrazenie uzlov na rade prútov tak, že sú zobrazené buď uzly na krivke kladení prútov (existujúci možnosť) alebo sú zobrazené uzly na každom jednotlivom prútu rady

Nový príkaz "Skopírovať 3D+ 2" umožňuje v rámci DWG súboru skopírovať celý prvok vrátane 2D rezov, výstuže, popisov a pod..

Vlastnosti 2D rezu, ktoré sú prístupné cez červený rámček, majú novú možnosť nastaviť rozsah 2D rezu a tým uľahčiť vytváranie detailov výstuže. Po aktivácii začiarknutia "Zobraziť orezovú oblasť" sa objaví žltý rámček, pomocou ktorého možno zadať rozsah rezu. Po aktivácii začiarknutia "Orezať pohľad" sa skryjú objekty rezu, ktoré sú vonku rámčeku.​  Správa a riadenie dokumentácie – CADKON+ DMS

V CADKONe + DMS patrí medzi hlavné novinky najmä zobrazenie vyťaženosti jednotlivých zamestnancov alebo celé kancelárie v interaktívnom kalendári. Medzi ďalšie zaujímavé novinky patrí možnosť exportu výkazov práce a zobrazenie ziskovosti jednotlivých projektov.

Zobrazenie vyťaženia jednotlivých zamestnancov a celej kancelárie.

Možnosť exportu výkazov práce do excelu, word alebo pdf.

Zobrazenie nákladov na projekt vrátane ziskovosti v grafoch.


Všetku dokumentáciu, výukové videá, vypísané školenia a webináre, aktuálnu verziu na stiahnutie nájdete v sekcii MÔJ CADKON+, ktorá je dostupná po Vašej registrácii na týchto stránkach.

Všetkým zákazníkom s trvalou licenciu CADKONu+ a s aktívnym CADKON Active (Maintenance) bol 29.6.2020 rozoslaný email s podrobnými informáciami o stiahnutí a aktivácii novej licencie.


V prípade záujmu o vyskúšanie CADKONu+ 2021 si skúšobnú verziu môžete stiahnuť pomocou tlačidla nižšie.

Sledujte nás