CADKON+ 2023.1 je tu!Október 2022, Praha - GRAITEC s.r.o., medzinárodný vývojár softvérových produktov CAD, s potešením oznamuje uvedenie novej verzie CADKON+ 2023.1. Tisíce spokojných projektantov používajú programy CADKON na prípravu projektovej dokumentácie pre profesie architektúra, pozemné stavby, železobetónové konštrukcie a vzduchotechnika. CADKON+ 2023.1 je jednoduchosť, rýchlosť a spoľahlivosť!Predstavujeme výber hlavných noviniek verze 2023.1


 
  • Spoločné pre všetky profesie – CADKON+ (Architecture, MEP, RC)

Medzi hlavné spoločné funkcie CADKON+ 2023.1 patrí možnosť vytvárať vlastné formáty papiera na tlač do PDF, DWF, PNG a JPG prostredníctvom interných tlačiarní.

Nastavenie vlastných formátov papiera pri tlači do PDF

Podporuje aj inštaláciu produktov CADKON v systéme Windows 11 ARM64, čo umožňuje ich spustenie na počítačoch s architektúrou ARM s týmto operačným systémom.


 
  • Stavebné konštrukcie – CADKON+ Achitecture

Pre konštruktérov používajúcich CADKON+ Architecture bola rozšírená funkčnosť viacvrstvových konštrukcií, ktorá teraz umožňuje prepojenie jednotlivých vrstiev konštrukcií na rozhraniach týchto konštrukcií.

Pripojenie viacvrstvových štruktúr 

Na základe požiadaviek sme rozšírili funkčnosť výškových kót o možnosť odpojiť výškové kóty. Takto odpojené výškové kóty sa neaktualizujú, ak sa zmení umiestnenie kóty.

Výškové kóty - odpojenie

Vytvorená dynamická tabuľka izieb na poschodí sa pri zmene parametrov izieb automaticky prečiarkne, čo znamená, že je neaktuálna. Takúto neaktuálnu tabuľku možno následne aktualizovať jediným kliknutím.

Vyškrtávanie a aktualizácia dynamickej tabuľky miestnosti podľa poschodí

Bola optimalizovaná práca s výškovými tabuľkami, tabuľkami miestností podľa poschodí a tabuľkami používateľov. Tým sa výrazne zvýšila rýchlosť reakcie pri skutočnej práci s týmito funkciami.  • Technické zariadenie budov – CADKON+ MEP

Pre projektantov vzduchotechniky a klimatizácie, elektroinštalatérov je k dispozícii nová podpora pre kruhové slaboprúdové rozvody a nové možnosti kreslenia svetelných okruhov.

Riešenia pre kruhové zapojenie EPS okruhov

Možnosti vykreslenia svetelných okruhov

Pre profesiu vykurovania sme nástroj na prenos energetických informácií o budove (gbXML) do tepelných výkonov od spoločnosti PROTECH optimalizovali a rozšírili. Konkrétne sa jedná o zadanie parametrov výplní okien a dverí alebo možnosť prispôsobenia veľkosti dialógového okna podľa vlastných potrieb.

Podklady na výpočet tepelných strát vo formáte gbXML

Pre profesiu vzduchotechnika je teraz možné pri výpočte nastaviť minimálne dimenzie pre spiro a kruhové potrubie.

Bola urobená tiež aktualizácia a rozšírenie databázy značiek a výrobcov pre všetky profesie TZB - výrobcovia Elektrodesign a viega, požiarne hydranty, pohľadové značky na rozvádzače atď.  • Železobetónové konštrukcie – CADKON+ RC

CADKON+ RC prináša pre vystužovanie stien možnosť nastavenia priemeru strmienka podľa U spon, nový parameter pre krytie v rovine steny, možnosť prispôsobenia veľkosti dialógového okna a správne zobrazenie na monitoroch s 4K rozlíšením.

Funkcia na vystuženie steny a jej nové možnosti

Vylepšenie práce s otvorom do výstuže, konkrétne možnosť výberu objektu obrysu 2D rezu, voľba spôsobu zaoblenia prútov vrátane merania podľa potreby a prúty tvaru U lemujúce hrany otvoru sú spojené do radu prútov.

Otvor do výstuže

Ďalej boli vylepšené nástroje pre export, import, migráciu a obnovenie nastavení, ktoré teraz zahŕňa aj knižnicu sietí, pokiaľ si ju užívateľ modifikuje.

Vylepšené bolo kótovanie rozmerov prútov v tvare U, ktorých prostredný úsek nie je kolmý na ramená U.

CADKON RCD teraz v novej verzii vychádza v ústrety tým používateľom, ktorí pri definícii tvaru prvku používajú 3D telesá. Dve nové funkcie umožňujú zmeniť dodatočne tvar prvku bez nutnosti manuálne meniť už existujúce rezy a to buď náhradou existujúcich telies novými telesami alebo pomocou bežných príkazov na úpravy telies.


Všetku dokumentáciu, výukové videá, vypísané školenia a webináre, aktuálnu verziu na stiahnutie nájdete v sekcii Môj CADKON+, ktorá je dostupná po Vašej registrácii na týchto stránkach.

Všetkým zákazníkom s trvalou licenciou CADKONu+ a s aktívnym CADKON Active (Maintenance) bude 17.10.2022 rozoslaný email s podrobnými informáciami o stiahnutí a aktivácii novej licencie.


V prípade záujmu o vyskúšanie CADKON+ 2023 si skúšobnú verziu môžete stiahnuť pomocou tlačidla nižšie.

Sledujte nás