CADKON+ 2023 je tu!30. máj 2022, Praha - medzinárodný softvérový vývojár CAD produktov, spoločnosť GRAITEC s.r.o. s potešením oznamuje uvedenie novej verzie programov s označením CADKON+ 2023. Tisíce spokojných projektantov využívajú programy CADKON na spracovanie projektovej dokumentácie architektúry, stavebných konštrukcií, železobetónových konštrukcií a profesií TZB. CADKON+ 2023 to je jednoduchosť, rýchlosť a spoľahlivosť!Predstavujeme výber hlavných noviniek verzie 2023


 
  • Spoločné pre všetky profesie – CADKON+ (Architecture, MEP, RC)

Hlavné spoločné novinky nového CADKON+ 2023 sú dynamické tabuľky, ktoré sa dajú formátovať podobne ako tabuľky v aplikácii Excel a Multiodkazy, ktoré je možné ľahko editovať cez uzlové body, pridávať im odkazy, zarovnávať ich alebo ich združovať pod jeden odkaz.
Vylepšili sme aj správu hladín, kde môžete jednoducho zlučovať hladiny do jednej alebo môžete ľahko odstrániť prepisy hladín výrezov. Karty rozloženia môžete Drag and Drop preťahovať na iné miesto, môžete jednoducho pridať ďalšie rozloženia, či novým príkazom exportovať obsah rozloženia do nového výkresu. Úplne nový príkaz DWGPROPS umožňuje zadať užívateľské dáta k výkresu (napr. názov projektu, autor, komentáre atď.) a tieto dáta potom môžete previazať v rámci atribútov (napr. do rohovej pečiatky).


Všetkých užívateľov určite poteší možnosť exportovať nastavenia a obsah knižníc a tie potom importovať na inom PC. 
  • Stavebné konštrukcie – CADKON+ Achitecture

Projektantov stavebných konštrukcií využívajúcich CADKON+ Architecture určite poteší dlho opýtaná funkcionalita na vytváranie viacvrstvových konštrukcií všetkého druhu. Môžete tak teraz vytvárať napr. sendvičové steny v pôdorysnom zobrazení čí rezy striech, podláh, stropov, komunikácií a pod.

 

Novo tiež otvory s dverami a oknom dokážu orezávať konštrukcie, do ktorých sú vykresľované, vrátane napríklad sendvičových stien.

 

Na základe častých podnetov od užívateľov, sme implementovali možnosť položkovania a vykazovania oceľových konštrukcií.


Dynamické tabuľky s možnosťami práce s tabuľkou ako jednou celistvou entitou sú teraz implementované do všetkých tabuliek, ktoré sú v ponuke CADKON+ Architecture.


Nielen pre slovenských užívateľov sme dopracovali vkladanie parciel typu E slovenského katastra nehnuteľností.
  • Technické zariadenie budov – CADKON+ MEP

Pre projektantov TZB sa veľké množstvo vylepšení týka vykreslenia niveliet a staničenia v rezoch kanalizácie, úplne novej podpory prenosu stavebných konštrukcií na výpočet tepelných strát a výkonov, podporu návrhu a vykreslenia postranných a bočných VZT vyústok alebo výpočtu obsadenosti a hmotnosti káblových elektro žľabov.


Medzi ďalšie novinky patrí presnejší výpočet tlakových strát vody a cirkulácie, efektívnejšie práce s automatickými popismi prvkov, potrubí a káblov, vylepšenia práce s okruhmi, rozvádzačmi av neposlednom rade aktualizácia a rozšírenie databáz značiek a výrobcov.
  • Železobetónové konštrukcie – CADKON+ RC

CADKON+ RC prináša pre vystužovanie zváranými sieťami nové funkcie pre optimalizáciu strihania sietí so schémami strihania a výkazom celých sietí.Oblasť vystužovania viazanou výstužou teraz prináša novú funkciu Kladenie po častiach rovnakých prútov, ktorá umožňuje vystužiť šikmé časti konštrukcie skupinami rovnakých prútov namiesto položky premennej dĺžky.Ďalej boli vylepšené existujúce funkcie pre kopírovanie výstuže (Kópie z rezu do rezu a Skopírovať 3D+2D), ktoré doplnené o možnosť kopírovať vystužený prvok cez schránku do iného výkresu.


Existujúca možnosť kreslenia oceľových profilov v 2D bola rozšírená o funkcie pre položkovanie a vykazovanie prvkov oceľovej konštrukcie.


Pre väčšiu podporu vytvárania výkresov tvaru boli v CADKONe RCD rozšírené nástroje na dĺžkové kótovanie.​Všetku dokumentáciu, výukové videá, vypísané školenia a webináre, aktuálnu verziu na stiahnutie nájdete v sekcii Môj CADKON+, ktorá je dostupná po Vašej registrácii na týchto stránkach.
Všetkým zákazníkom s trvalou licenciou CADKONu+ as aktívnym CADKON Active (Maintenance) bude 2.6.2022 rozoslaný email s podrobnými informáciami o stiahnutí a aktivácii novej licencie.

V prípade záujmu o vyskúšanie CADKON+ 2023 si skúšobnú verziu môžete stiahnuť pomocou tlačidla nižšie.

Sledujte nás