CADKON+ ARCHITECTURE - Prezentační video

 15. 05. 2019
 951

Je základním výrobním nástrojem běžné projekční kanceláře, který řeší výkresovou projektovou dokumentaci stavebních konstrukcí. Jeho hlavní výhody jsou otevřenost, jednoduchost a díky vazbě na ČSN a na výrobce stavebních prvků, plně využívá návyků projekční praxe.


Shrnutí výhod nástroje CADKON+ ARCHITECTURE v krátkém prezentačním videu.