Je základným výrobným nástrojom bežnej projekčnej kancelárie, ktorý rieši výkresovú projektovú dokumentáciu stavebných konštrukcií. Jeho hlavné výhody sú otvorenosť, jednoduchosť a vďaka väzbe na ČSN a na výrobcov stavebných prvkov, plne využíva návyky domácej projekčnej praxe.


Stabilita a rýchlosť má svoje meno... CADKON+ 2023
Zistite koľko výhod táto verzia prináša.
 • samostatný produkt pre tvorbu výkresovej dokumentácie v stavebníctve
 • je určený pre širokú klientelu stavebných projektantov
 • pokrýva všetky fázy projektovej dokumentácie
 • rešpektuje ČSN a projekčné zvyklosti
 • jednoduchý postup návrhu a kreslenie
 • široká kompatibilita a nezávislosť vytvorených DWG výkresov
 • ľahké zmeny v už spracovanom projekte
 • výkazy stavebných prvkov a použitého materiálu do tabuliek
 • knižnice výrobcov aktuálnych pre náš trh
 • vlastné CAD jadro kompatibilné s programom AutoCAD®


Je to plnohodnotný CAD nástroj

Všetky výkonné funkcie pre kreslenie, editáciu a prezeranie výkresov, ktoré poznáte z bežných CAD programov, vrátane plnej kompatibility s DWG® formátom Užívateľom ponúka vlastné jednoduché, prirodze ...

Výkresy podľa firemných štandardov

CADKON+ umožňuje nastaviť prostredie výkresov podľa existujúcich firemných štandardov. Jedná sa hlavne o systém hladín a s tým spojené nastavenia typo ...

Stavebné konštrukcie rýchlo a presne

CADKON+ ponúka ucelené skupiny príkazov pre kreslenie stavebných konštrukcií, ktoré umožňujú zadaním parametrov jednoducho vykresliť danú konštrukciu ...

Z pôdorysov tvorte rezy a pohľady

Pro kreslení svislých řezů a pohledů CADKON+ nabízí nástroje, pomocí nichž lze efektivněji řezy a pohledy vytvářet a tak využít již zadaných informací z půdorysných výkresů. Podpora pre vynesen ...

Nechajte vytvoriť tabuľky a legendy

Vykreslené stavebné prvky je možné opoložkovať a následne vygenerovať tabuľku vrátane kusovníka a pohľadových schém. Vytvorenie legendy miestností ale ...

Buďte kompatibilní

Okrem nových projektov je možné s CADKON-om + jednoducho prevziať a upravovať projekty spracované pôvodne v inom CAD prostredí. Je to možné vďaka nezávislosti a otvorenosti celého systému. Vykr ...

Využívajte rozsiahle knižnice

K produktivite a urýchleniu kreslenia prispieva dostupnosť knižníc výrobcov aj všeobecných prvkov. Možnosť ukladania vytvorených konštrukcií pre ďalšie použitie a ich vzájomné zdieľanie. Príkla ...

Dokončite výkresy so všetkým, čo k tomu patrí

CADKON+ ponúka celý rad užitočných funkcií pre jednoduchšie dotvorenie stavebného výkresu. Patrí sem kótovania, textové popisy a odkazy, legendy mater ...

Porovnanie základných možností programov
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC
 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemných štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
Cena od 490,00 eur
CADKON+ ARCHITECTURE
 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov stav. prvkov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
CADKON+ MEP
 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
CADKON+ RC
 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch