Všetky výkonné funkcie pre kreslenie, editáciu a prezeranie výkresov, ktoré poznáte z bežných CAD programov, vrátane plnej kompatibility s DWG® formátom.

Užívateľom ponúka vlastné jednoduché, prirodzené a ekonomické riešenie častých požiadaviek na tvorbu a úpravu výkresov.


Stabilita a rýchlosť má svoje meno... CADKON+ 2021
Zistite na aké novinky sa môžete tešiť v prevedení novej verzie 2021.

Plná kompatibilita s DWG formátmi

Všetky výkonné funkcie pre kreslenie, ktoré poznáte z bežných CAD programov, vrátane plnej podpory DWG formátu, práca s hladinami, výkresové priestory a mnoho ďalšieho. Prostredie CADKON+ BASIC ...

Kompletná podpora 2D/3D kreslenia

K dispozícii sú všetky bežne používané funkcie pre kreslenie a editáciu 2D/3D výkresov. Jedná sa napr. o čiary, krivky, kópie, posun, otočenie, pretiahnutie, odmeriavanie vzdialeností a mnoho ďalšieho ...

Pracovné prostredie

K dispozícii je moderné prostredie ovládania pomocou pásov kariet alebo klasické prostredie ovládanie pomocou ikon. Samozrejmosťou je podpora klávesových skratiek alebo tzv. "Našepkávač príkazov". ...

Porovnanie základných možností programov
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE a CADKON+ MEP.

CADKON+ BASIC
 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemných štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
Cena od 490,00 eur
CADKON+ ARCHITECTURE
 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov stav. prvkov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
CADKON+ MEP
 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
     
Vyššie uvedené produkty sú schopné naplno využívať CADKON+ DMS (Document Managemet System)
CADKON+ DMS
 • Centralizácia a zabezpečenie dát
 • Dáta na vlastnom severy alebo v cloude
 • Riadenie prístupu jednotlivých užívateľov
 • Integrácia vo Windows otvoriť/uložiť v dialógoch
 • Konfigurácia podľa individuálnych potrieb klientov
 • Komunikujte s partnermi
 • Prednastavená prípadne vlastná adresárová štruktúra
 • Životní cyklus dokumentov
 • Revízia dokumentov s automatickou zálohou
 • Prepisovanie projektových dát do dokumentov
 • Dokumentové typy
 • Adresárové typy
 • Vytváranie šablon z vlastných dokumentov
 • Definovateľné pohľady
 • Automatické pomenovanie podľa vlastných kritérií
Cena 737,00 eur
Cena 444,00 eur (pre majiteľov CADKON Active)
(ceny uvedené bez DPH)