Poskytuje plnohodnotnú správu všetkých vašich elektronických dokumentov.
Náš intuitívny systém pokrýva celú problematiku s požiadavkami na efektívne ukladanie a riadenie štrukturovaných aj neštrukturovaných informácií uložených v rôznych formátoch.


 • Produkt pre centralizáciu a zabezpečenie dát
 • Konfigurovateľnosť podľa potrieb zákazníkov
 • Možnosť výberu prednastavenej alebo vlastnej adresárovej štruktúry
 • Dokumentové alebo adresárové typy, šablóny a metadáta
 • Dáta na vlastnom serveri alebo cloude
 • Riadenie prístupu jednotlivých užívateľov
 • Integrácia Office a CAD
 • Voliteľné schvaľované procesy


Rozdelenie dokumentov

DMS poskytuje užívateľom nástroje na tvorbu, editáciu a distribúciu dokumentov rôznych formátov a typov. Či už ide o ekonomické dokumenty ako faktúry, zmluvy, objednávky, alebo o technické dokumen ...

Bezpečné úložisko pre vaše dáta

DMS poskytuje bezpečné prostredie prostredníctvom konceptu centrálneho úložiska. Centrálne úložisko sa skladá z dvoch častí. Jednu časť tvorí ...

Integrácia do Windows

Vzhľad Windows prostredia Vďaka podobnému vzhľadu aký poznáme z prostredia prieskumníka Windows je pre užívateľa veľmi ľahké zžiť sa s prácou v CADKON+ DMS. Používanie systému je jednoduché ...

Prispôsobenie potrebám vašej firmy

Vytváranie šablón z vlastných dokumentov Každý dokumentový typ môže mať ľubovoľný počet svojich vlastných šablón a svojich vlastných metadát ...

Komunikácia s partnermi

DEP umožňuje užívateľom DMS vyhľadávať ostatných užívateľov DEPu, pokiaľ k tomu dajú súhlas, a naviazať s nimi komunikáciu. Podobne ako Skype zobrazuje aj DMS jednotlivé správy formou konverzáci ...

Životný cyklus dokumentov

Životný cyklus či Workfolow dokumentu sa viaže na jednotlivé dokumentové typy v systéme. Ku každému dokumentovému typu v systéme je možné priradiť workflow. Na výber je viacero možností, základný, ...

Riadenie projektov v čase

Nastavenie parametrov projektu Každému projektu je nutné priradiť termíny začiatku a konca práce na projekte. Ďalej je možné nastaviť časovú náročnosť projektu (priradiť hodiny projektu) a v ...

Analýzy projektov

Analýzy na jedno kliknutie V systéme je už defaultne prednastavených niekoľko analýz. Na jedno kliknutie je tak možné zobraziť napríklad koľko hodín je na aký projekt priradených a zároveň u ...

Kalendár a výkazy práce

Kalendár Každý užívateľ CADKON+ DMS má k dispozícii vlastný kalendár. Vedúci tímu si môžu zobraziť kalendáre jednotlivých členov tímu. V kalendári je možné automaticky generovať pridelenú pr ...

Porovnanie základných možností programov
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC
 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemných štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
Cena od 490,00 eur
CADKON+ ARCHITECTURE
 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov stav. prvkov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
CADKON+ MEP
 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
CADKON+ RC
 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch