Praktický a výkonný nástroj pre spracovanie projektovej dokumentácie ZDRAVOTECHNIKA, VYKUROVANIE, VZDUCHOTCHNIKA a ELEKTROINŠTALÁCIE. Jednoduchý a intuitívny softvér pre TZB. Spoľahlivý CAD program na kreslenie výkresov a rýchle projektovanie. Hlavným prínosom je jednoduchosť 2D spracovania, výpočty a rozsiahla databáza značiek i výrobcov.

Stabilita a rýchlosť má svoje meno... CADKON+ 2023
Zistite koľko výhod táto verzia prináša.
 • samostatný produkt pre tvorbu výkresovej dokumentácie
 • určený pre širokú klientelu TZB projektantov
 • pokrýva všetky fázy projektovej dokumentácie
 • rešpektuje ČSN a projekčné zvyklostií
 • jednoduchý postup návrhu vrátane výpočtov
 • kompatibilita a nezávislosť vytvorených DWG výkresov
 • ľahké zmeny v už spracovanom projekte
 • výkazy použitého materiálu
 • rozsiahle knižnice značiek a výrobcov
 • vlastné CAD jadro kompatibilné s programom AutoCAD®


Plnohodnotný CAD nástroj

Všetky výkonné funkcie pre kreslenie, editáciu a prezeranie výkresov, ktoré poznáte z bežných CAD programov, vrátane plnej kompatibility s DWG® formátom Užívateľom ponúka vlastné jednoduché, prirodze ...

Kanalizácia jednoducho a rýchlo

Jednoduché vykreslenie pôdorysných rozvodov, pozdĺžnych rezov a rezov v podlažiach vrátane výpočtu Samozrejmosťou je podpora dodatočných zmien, popisov, automatického číslovania atď. Návrh rozv ...

Potrubia pre ZTI vrátane výpočtu

Pôdorysné rozvody a axonometrie vody a cirkulácie vrátane výpočtu a hydraulického posúdenia. Automatizované číslovanie stúpačiek, popisov dimenzií a mnoho ďalšieho. Automatizované vykreslenie v ...

Vykurovacie sústavy vrátane výpočtu

Rozmiestnenie vykurovacích telies, jednoduché vykreslenie prívodného a zpetného potrubia, automatické vytvorenie schém celej vykurovacej sústavy atď. ...

Projekty VZT vrátane výpočtu

Vykreslenie potrubných rozvodov, vrátane návrhu dimenzií potrubia a výpočtu tlakových strát, automatizácia popisov, pozičných čísiel a výkazu použitého materiálu. Výpočet dimenzií potrubia na z ...

Podpora projektov chladenia

Rozsiahla databáza značiek a symbolov pre oblasť chladenia, vrátane podpory potrubných rozvodov a výkazov použitého materiálu. Vytvorená legenda značiek z projektu chladenia. Databáza značiek ...

Strojovne a výmeníkové stanice

Rozsiahla podpora pre vytváranie projektov strojovní, výmeníkových staníc atď., vrátane výkazu použitého materiálu. Výkres strojovne s podrobným zobrazením potrubia a armatúr. Potrubné rozvod ...

Projekty silnoprúdu

Vykreslenie jednotlivých a združených kabeláží vrátane popisov vo výkrese, automatické vytvorenie rozvádzačov a výkazov použitého materiálu. Rozsiahla databáza pripravených značiek pre silnoprú ...

Projekty slaboprúdu

Rozsiahla databáza značiek pre projekty zabezpečenia budov, vrátane vykreslenia káblov, automatického číslovania a výkazu použitého materiálu. Rozsiahla databáza značiek pre slaboprúd. Rozmie ...

Jednoduché výkazy použitého materiálu

Všetky prvky vložené CADKONom+ MEP, vrátane potrubí, káblov atď. je možné jednoducho vyhodnotiť napr. pre cenovú ponuku alebo podrobnú špecifikáciu ce ...

Kreslenie stavebných slepých výkresov

Jednoduchá a rýchla príprava slepých stavebných podkladov pre potreby profesií MEP. Jedná sa predovšetkým o vykreslenie stavebných konštrukcií alebo p ...

Rozsiahla databáza značiek a výrobcov

V rámci CADKONu+ MEP máte k dispozícii veľmi rozsiahlu databázu značiek a výrobcov podľa platných noriem ČSN a zvyklostí kreslenia. Ukážka čast ...

Dokončite projekt

CADKON+ ponúka celý rad užitočných funkcií pre jednoduchšie dotvorenie projektov TZB. Patrí sem práca s katastrálnymi mapami, kótovanie, textové popisy a odkazy, vytyčovacie body, pečiatky a rámčeky v ...

Porovnanie základných možností programov
CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ RC.

CADKON+ BASIC
 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemných štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
Cena od 490,00 eur
CADKON+ ARCHITECTURE
 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica prvkov a značiek
 • knižnica výrobcov stav. prvkov
 • knižnica oceľových profilov
 • knižnica dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy stav. prvkov do tabuliek
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
CADKON+ MEP
 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch
CADKON+ RC
 • Trvalá CAD licencia
 • kompatibilita DWG výkresov
 • základné CAD nástroje
 • prehliadanie a tlač
 • podpora firemních štandardov
 • dokumentácia podľa ČSN
 • ucelené kreslenie stav. konšt.
 • kreslenie slepých stav. konštr.
 • rezy a pohľady z pôdorysov
 • knižnica značek TZB
 • knižnica výrobcov TZB
 • knižnica oceľových profilov
 • knihovna dopravného značenia
 • výpočty ZTI, VZT a UT
 • výkresy kanalizácie
 • vykurovacie sústavy
 • verejné potrubné rozvody
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektro rozvody
 • plochy, popisy miestností a legendy
 • výkazy použitého materiálu
 • sada dokončovacích nástrojov
 • vystužovanie viazanou výstužou
 • vystužovanie zváranými sieťam (podmienené licenciou Ultimate)
 • Vystužovanie monolitických konštrukcií
 • vystužovanie prefabrikovaných konštrukcií
 • 3D model výstuže zabezpečuje jednoznačnosť a správnosť informácií vo výkrese
 • vždy aktuálne automatické opisy a výkazy výstuže
 • jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
 • automatické vystužovanie stien a stĺpov
 • Ľubovoľné tvary výstuže, položky premennej dĺžky a v bežných metroch