CADKON+ RC: Ako definovať vrstvy pri vystužovaní plošných konštrukcií


Pri vystužovaní plošných konštrukcií využijete niektoré funkcie CADKON+ RC, ktoré pracujú s definovaním vrstiev na umiestnenie výstuže.

Funkcie využívajúce vrstvy:

  • Kladenie prútov do roviny (len priame prúty)
  • Radiálna výstuž do kruhovej oblasti
  • Tangenciálna výstuž do kruhovej oblasti
  • Tangenciálna výstuž do kruhového výseku
  • Jednotlivá sieť

Pre definíciu vrstvy je dôležité správne zvoliť Smer vzdialenosti a Krytia, a to na základe znalosti referenčnej roviny, od ktorej sa krytie danej vrstvy počíta. To je rôzne pre vrstvy, ktorých rovina je rovnobežná s nejakou ortogonálnou rovinou (typicky napr. vrstvy rovnobežné s pôdorysom pre dosky alebo vrstvy rovnobežné s nárysom pre steny) a pre vrstvy, ich rovina je všeobecne definovaná.

Definícia vrstvy rovnobežne s ortogonálnou rovinou

Uvažujme napr. dosku s hrúbkou 200 mm. Na obrázku nižšie je rez touto doskou, kde je vidieť, že v reze sú naznačené konštrukcie pod a nad doskou vo vzdialenosti 500 mm pod doskou a 700 mm nad doskou. V tomto príklade predpokladáme, tieto hodnoty určujú maximálny rozmer vystužovaného prvku, ktorý teda činí 1400 mm.

Tieto hodnoty sú dôležité pre správne zadanie krytia. Pre vrstvy definované odspodu je potrebné v našom príklade pripočítať k požadovanému krytiu 25 mm hodnotu 500 mm, pre vrstvy definované zhora je nutné pripočítať 700 mm.

Definícia vrstvy Nerovnobežné s ortogonálnou rovinou

U vrstiev všeobecne orientovaných je referenčná rovina - od ktorej sa uvažuje krytie a smer vzdialenosti - daná skutočnú rovinou 3D rezu. Na obrázkoch nižšie vidíte hodnoty zadané pre vrstvu (Dolná), ktorej krytie chceme mať 20 mm od spodnej hrany schodiskovej dosky. Hrúbka dosky je v tomto príklade 147 mm a rovina rezu (REZ 1-1) bola zadaná na hornej hrane schodiskovej dosky.

Pre viac príkladov a ďalšie podrobnosti sa pozrite na záznam webinára k tejto téme.


Robert Krňávek, GRAITEC s.r.o.