CADKON+ RC: Nastavenie pre tlač výstuže


Pre tlač výkresu výstuže je dôležité, aby výstuž bola na výkrese výrazne a dobre viditeľná, čo sa zaisťuje vhodnú hrúbkou čiary. CADKON+ RC primárne pracuje s farebne závislými štýlmi vykresľovania, tzn. že pre každú farbu vo výkrese je potrebné nastaviť hrúbku čiary.


Avšak pri tlači výstužných prútov nemusí byť nastavenie hrúbky čiary podľa farby použité, závisí totiž na nastavení spôsobu zobrazenia prútov.

Existujú 2 možnosti:

  • Prút je zobrazený čiarou, ktorej hrúbka je rovná priemeru prútu. V tomto prípade prút bude vytlačený hrúbkou čiary, ktorá je daná priemerom prútu / meradlom výkresu (napr. pre priemer prútu 14 mm a mierka výkresu 1:25 vychádza hrúbka čiary 0,56 mm). Toto nastavenie je vhodné pre veľké mierky (napr. 1:10 - 1:25) a dobre zohľadňuje rozdiely medzi prútmi rôznych priemerov. Ovšem pre menšie mierky vychádza hrúbka čiary príliš malá a vhodnejšie použiť druhú voľbu.
  • Prút je zobrazený hrúbkou čiary rovno 0. V tomto prípade bude prút vytlačený hrúbkou čiary, ktorá je daná nastavením hrúbkou čiary pre farbu prútu. Pokiaľ chcete zohľadniť hrúbky čiar pre rôzne priemery prútov, je potrebné ich kresliť napr. v rôznych hladinách s rozdielnou farbou.


Vyššie uvedené možnosti zobrazenia sa týkajú aj rozkreslenych prútov, tam sa však nastavuje spôsob zobrazenia pri rozkresľovaní prútov alebo dodatočne vo vlastnostiach rozkreslených prútov.


Ak sa chcete dozvedieť o ďalších nastaveniach, ktoré sú dôležité pre tlač výkresu, pozrite sa na záznam webináre CADKON+ RC: Nastavenie pre tlač výstuže. .