Praktický a výkonný nástroj na spracovanie projektovej dokumentácie železobetónových konštrukcií, ktorý zároveň obsahuje všetky výkonné funkcie pre kreslenie, editáciu a prezeranie, ktoré poznáte z bežných CAD programov, vrátane plnej kompatibility s DWG® formátom.

Stabilita a rýchlosť má svoje meno... CADKON+ 2023
Zistite koľko výhod táto verzia prináša.
  • Samostatný produkt pre tvorbu výkresovej dokumentácie
  • Určený predovšetkým pre statikov a konštruktérov
  • Rešpektovanie noriem a projekčných zvyklostí
  • Automatické popisy a výkazy výstuže
  • Jednoduchá aktualizácia dokumentácie pri zmenách vo výstuži
  • Vlastné CAD jadro kompatibilné s AutoCAD®om


Plnohodnotný CAD nástroj

Všetky výkonné funkcie pre kreslenie, editáciu a prezeranie, ktoré poznáte z bežných CAD programov, vrátane plnej kompatibility s DWG® formátom. Užívateľom ponúka vlastné jednoduché, prirodzené a ekon ...

Ľubovoľné tvary výstužných vložiek

Program obsahuje knižnicu často používaných tvarov výstuže, vrátane 3D vložiek. Ostatné tvary je možné zadať pomocou krivky, alebo tvaru debnenia. Pre ...

Správne a aktuálne výkazy výstuže

Tabuľky automaticky vykážu vloženú výstuž s ohľadom na nastavenia používateľa. Môžete si vybrať, či vykazovať položky z celého výkresu, z vybraných pr ...

Integrovaný 3D model výstuže

Všetka vložená výstuž má tiež svoj 3D model, ktorý slúži ako základ pri jej zobrazovaní a vyhodnocovaní. Je tak zaručené jednoznačné vyhodnotenie množstva použitej výstuže a tiež zobrazenie výstuže v ...

Popisy, kóty a bubliny

Každá výstužná vložka môže byť zobrazená v každom 2D-reze iným spôsobom a taktiež inak popísaná. Obsah popisov je plnený a aktualizovaný automaticky podľa vloženej výstuže. Tvar popisov je možné ľubov ...

Prispôsobenie programu

Program je pripravený tak, aby výsledné výkresy zodpovedali bežným zvyklostiam. Zároveň ale obsahuje možnosť si výstupy prispôsobiť podľa štandardu jednotlivých užívateľov. Je možné si nastaviť hladin ...

Vystužovanie zváranými sieťami

Nástroje pro vyztužování sítěmi zahrnují uživatelsky rozšiřitelnou knihovnu sítí, vkládání jednotlivých sítí, jejich modifikace a ořezávání, vytažení sítí mimo půdorys se zakótováním jejich tvaru a ta ...