CADKON zaraďuje vyšší rýchlostný stupeň a mieri do zahraničia

Tlačová správa spoločnosti GRAITEC s.r.o.

CADKON je už viac ako 25 rokov zavedeným pojmom ako osvedčené CAD riešení pre projektovanie v stavebníctve, a to nielen v Českej a Slovenskej republike. Stovky architektonických a projekčných kancelárií nasadilo CADKON pri projektovaní stavieb všetkých možných veľkostí, účelu  a zamerania.


Nová verzia CADKON+ 2016, ktorá práve prichádza na trh, znamená zásadný prevrat v doterajšej zavedenej praxi. V ponuke sú teraz tri základné produkty: BASIC, ARCHITECTURE a MEP pre profesie TZB. Nové webové stránky www.cadkon.eu dávajú užívateľom a záujemcom plnú podporu a kompletné informácie o jednotlivých produktoch vrátane možnosti stiahnutia testovacej verzie. Doterajší užívatelia CADKONu s predplatenou službou Subscription dostávajú samozrejme všetko bezplatne.

"Nová verzia CADKON 2016 je viditeľným medzníkom v ďalšom rozvoji, ktorý plánujeme. Teraz pracujeme na anglickej verzii a do konca roka by mala byť k dispozícii aj verzia poľská.", hovorí technický riaditeľ spoločnosti GRAITEC s,r.o, pán Petr Teska.

Súčasne s tým sa mení predajný a distribučný model, vývoj preberá spoločnosť AB Studio Consulting + Engineering s.r.o., ktorá bola mnoho rokov garantom a úspešným vývojárom CADKONu. Ing. Miroslav Kohout, Country manager spoločnosti GRAITEC s.r.o. tento krok vysvetľuje takto: "CADKON je typickým 2D produktom, ktorý je úspešne nasadzovaný tam, kde je podpora tohto typu produktu žiadaná. Naša spoločnosť GRAITEC je teraz veľmi úspešným Platinum Partnerom spoločnosti Autodesk a ašpiruje stať sa najväčším partnerom pre oblasť BIM riešení v celej Európe. Aby sme sa mohli plne zamerať na profesionálnu ponuku a podporu v celej šírke nášho produktového portfólia, rozhodli sme sa rozdeliť aktivity týkajúce sa BIM riešení a vývoj CADKONu. Od tohto kroku si sľubujeme možnosť väčšieho rastu v oboch oblastiach, čo pozitívne pocítia naši zákazníci. Vďaka tomuto kroku budeme opäť bližšie našim užívateľom a to tak produktov CADKON, ako aj BIM riešení spoločnosti Autodesk."

Nová verzia CADKON+ 2016 prináša aj rad noviniek a vylepšení vo funkčnosti, vrátane zrýchlenia vlastného jadra. Navyše do konca roku plánuje vývojár uviesť nový modul pre správu dokumentácie.

Dá sa teda očakávať, že sa odborná verejnosť bude s novým logom CADKONu stretávať stále viac a viac.

Pre viac informácií kontaktujte:
GRAITEC s.r.o.
Miroslav Kohout – Country manager
Jeremenkova 90a
140 00, Praha 4
Tel: +420/244 016 089
Mobil: +420/777 905 079
Email kohout@graitec.cz