Čistenie duplicít


Pre vyčistenie výkresu od duplicít nachádzajúcich sa nad sebou použite nasledujúcu funkciu: