Dělení tabulky na výšku dle zvoleného formátu


CADKON+ Architecture umožňuje uživatelům generovat tabulky stavebních prvků všeho druhu. Někdy však těchto prvků, nebo například místností může být velmi velké množství. Pokud je položek doopravdy hodně, tabulka se stává poměrně velká a nemusí se vejít na papír na který chcete tisknout.

Představte si, že byste mohli nastavit, do jak vysokých tabulek se bude výsledná tabulka generovat a pokud tuto výšku tabulka překročí, automaticky se rozdělí na více menších tabulek dle zvoleného formátu. V CADKON+ Architecture žádný problém!!! CADKON+ Architecture umožňuje uživatelům velmi jednoduše a elegantně tento problém vyřešit. Řešením je dělení tabulky výšku dle vámi zvoleného formátu.

Příklad „dlouhé“ tabulky a té samé tabulky rozdělené na výšku dle zvoleného formátu

A jak toto dělení nastavit? Dělení tabulky na výšku dle zvoleného formátu je dostupné pro všechny tabulky CADKON+ Architecture s výstupem do výkresu nebo do výkresu (do dynamické tabulky). Po spuštění příslušné funkce pro generování tabulek se přepňete do záložky Formát a ohraničení. Dělení tabulky na výšku dle zvoleného formátu se týká sekce Formát.

Sekce formát, pro nastavení dělení tabulky na výšku dle zvoleného formátu

Pro aktivaci dělení tabulky na výšku zaškrtněte volbu „Tabulku dělit na výšku dle zvoleného formátu“. Pomocí kliknutí na … můžete provézt nastavení, jak se má tabulka dělit do tiskových listů.

Nastavení dělení tabulky do tiskových listů

V rámci nastavení můžete nastavit, jestli se mají opakovat nadpisy a názvy sloupců na jednotlivých listech, velikost odsazení jednotlivých listů (v mm na papíru) a jestli se mají listy skládat nad sebou nebo vedle sebe. Poslední volbou je nastavení, jak tabulku dělit v případě, že je tabulka složená z více jednotlivých tabulek (např. tabulka bytů nebo zón).

Po nastavení dělení tabulky do tiskových listů je nutné ještě nastavit velikost formátu dle kterého se má tabulka dělit. V rolovací nabídce jsou předdefinovány formáty A4 a A3 na výšku nebo šířku a volba vlastní formát. Po zvolení volby vlastní formát zadejte velikost formátu ručně….

Nastavení formátu, dle kterého se budou tabulky dělit

CADKON+ Architecture umožňuje celou řadu dalších nastavení, které se týkají nastavení generovaných tabulek. Můžete například nastavovat jednotlivé parametry, které se budou vykazovat, nastavovat jejich pořadí, vytvářet šablony tabulek jednotlivých prvků, nastavovat písmo, parametry ohraničení tabulky a celou řadu dalších nastavení.

Pro uživatele CADKON+ Architecture doporučujeme podívat se na záznam z webináře Generování tabulek CADKON+ Architecture, kde jsou všechny víše popisovaná témata, včetně dělení tabulky na výšku, probírána do detailu.