Dokončite projekt

CADKON+ ponúka celý rad užitočných funkcií pre jednoduchšie dotvorenie projektov TZB. Patrí sem práca s katastrálnymi mapami, kótovanie, textové popisy a odkazy, vytyčovacie body, pečiatky a rámčeky výkresov a mnoho ďalšieho ...


Já jsem popis obrázku

Vloženie katastrálnej mapy do výkresu.

Kataster nehnuteľností s nazeraním a vonkajšie inžinierske siete

Podpora pre vkladanie katastrálnych máp podľa štandardov VFK (ČÚZK) alebo ÚGKK SR. Zahŕňa vloženie katastrálnej mapy, ortofoto mapy, definičné body parciel a budov, vecné bremená, súradný systém S-JTSK pre koordináciu s inžinierskymi sieťami a on-line náhľad do katastra.

VIDEO UKÁŽKA (ČÚZK)

VIDEO UKÁŽKA (ÚGKK SR)

Podpora vytyčovacích bodov

Vytyčovacie body je možné do výkresu importovať na základe textového súboru, napr. Z totálnej stanice. Body možno dodatočne aktualizovať, vkladať ďalšie vlastné body a samozrejme následne vykázať do súhrnnej tabuľky.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Načítanie a vykreslenie vytyčovacích bodov od geodeta.

Já jsem popis obrázku

Ukážka rôznych možností kótovania, popisov a odkazov.

Kóty, popisy a textové odkazy

Do projektu môžete jednoducho doplniť priame, šikmé alebo výškové kóty a odkazy (jednoduché i združené). K dispozícii máte tiež celý rad zaujímavých funkcií, ako je napr. Zarovnanie textov do jednej roviny, automatické číslovanie, prevod na veľké písmená, orámovanie textov a mnoho ďalšieho.

VIDEO UKÁZKA

Razítka a formáty výkresov

Vytvorenie rámčeka formátu výkresu podľa vybranej oblasti vo výkrese, užitie násobkov formátu A4, vrátane zobrazenia značiek pre skladanie výkresu a vloženie pečiatky je súčasťou každého tlačeného výkresu, a preto pripravené nástroje opäť túto činnosť len urýchľujú.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Vloženie ľubovoľného skladaného formátu do výkresu.