Doplnok RC Export pre Revit uľahčuje vyztužovanie prvkov z Revit modelu v CADKON + RC / CADKON RCD


GRAITEC uvádza novú verziu doplnku RC Export pre Revit 2021. Tento doplnok je bonus určený pre užívateľov aplikácie CADKON+ RC, resp. CADKON RCD, ktorí majú Autodesk Revit alebo spolupracujú s užívateľom Autodesk Revit. Doplnok umožňuje exportovať model vyztužovaného prvku vrátane jeho okolia z aplikácie Autodesk Revit do formátu DWG a následne ho využiť v aplikácii CADKON+ RC, resp. CADKON RCD na prípravu tvaru prvku pre vystužovanie.


Novinky doplnku RC Export pre Revit sú:

  • Doplnok je určený pre Revit 2021 až 2017
  • Možnosť zahrnúť a zadať veľikosť okolí exportovaného prvku
  • Možnosť zadať jednotky modelu
  • Možnosť nastavenie súradníc exportu
  • Možnosť zvoliť formát DWG

Videoukážka práce s doplnkom, ktorý umožňuje naviazať na Revit BIM model vystužovaním v produkte CADKON.

Doplnok je bezplatný pre zákazníkov spoločnosti GRAITEC s platným Maintenance, Subscription programem alebo CADKON Active.

Odkaz ku stiahnutiu: GRAITEC RC Export pre Revit