Doplňte si nový typ kabelu s různými dimenzemi do svých elektro projektů (CADKON+ MEP)


Pro přidání nového typu kabelu a jeho dimenzí je třeba v Nastavení CADKON+ MEP kliknout v Upravit přednastavené vlastnosti potrubí, na tlačítko Elektroinstalace... 

Nastavení CADKON+ MEP

Přepnutím do záložky Typ se zobrazí všechny typy kabelů v programu CADKON+ MEP. Pomocí pravého tlačítka myši se zobrazí možnosti, kde pomocí Přidat nový řádek se doplní typ kabelu.

Nastavení CADKON+ MEP, přidání typu kabelu

V záložce Dimenze a jednotky se zobrazí všechny typy kabelů a jejich dimenze. V jednotlivých sloupcích u typu kabelu se nacházejí dimenze kabelů. Do těchto sloupců lze vpisovat dimenze kabelů. Pokud by kabel měl více dimenzí než je sloupců, tak pomocí Přidat nový sloupec lze přidat sloupce a doplnit další dimenze.

Nastavení CADKON+ MEP, přidání dimenzí k typu kabelu